Gawain 11: i-r-f (initial, revised, final) chart

Answers

 • Réponse publiée par: abbigail333

  “ang globalisasyon ang pinakamalaking pangyayari sa ekonomiya sa ating kapanahunan. . nagbibigay ito ngayon ng walang-kaparis na mga oportunidad sa bilyun-bilyong tao sa buong mundo.”​

 • Réponse publiée par: cleik
  Sa payak na kahulugan nito, ang kabihasnan ay isang yugto ng kaunlaran ng isang lipunan.naiisip nating sibilisado ang mga tao kapag tinipon nila ang kanilang mga sarili upang maging isang matatag at mabisang pangkat, sa halip na gumagalaw ng magkakahiwalay o bahagi lámang ng isang tribobo. lampas dito, inaasahan nating makikilala ang alin mang kabihasnan sa pamamagitan ng kanilang wika, sining, arkitektura, edukasyon, at nakamit na gawaing intelektuwal, pamahalaan, at kakayahan maipagtanggol ng sarili. samakatuwid, isa itong konseptong tumutukoy sa pagkadalubhasa ng mga tao sa isang kulturang kinagisnan o nakasanayan, kulturang nalinang o kulturang tinanggap na resulta sa paninirahan sa isang partikular na lugar o kapaligiran.
 • Réponse publiée par: 09652393142
  Oo. dahil kailangang ipaglaban ang sarili at any bayan
 • Réponse publiée par: shannel99
  Ginagamit ito sa pagluluto, lalo na kung ikaw ay nakatira sa malalayong lugar. mri ring gawing kasangkapan sa bahay.
Connaissez-vous la bonne réponse?
Gawain 11: i-r-f (initial, revised, final) chart...