Anong paraan ang ginamit ng mga amerikano upang madali nilang maimpluwensiyahan ang mga

Answers

  • Réponse publiée par: 20201947

    sinakop nila ang ating bayan

  • Réponse publiée par: pataojester10
    Sinakop nila Ang ating bayan
Connaissez-vous la bonne réponse?
Anong paraan ang ginamit ng mga amerikano upang madali nilang maimpluwensiyahan ang mga...