Ang isang literacy rate ay marunong magbasa at magsulat

Answers

Connaissez-vous la bonne réponse?
Ang isang literacy rate ay marunong magbasa at magsulat...