Ito ang layunin ng global green growth institute na pangalagaan ang kalikasan kasabay ng pagtulong sa mga mahirap.

Answers

 • Réponse publiée par: Axelamat
  The privilege of a person in jail to be brougt to a judge to find out if he really ought to be in jail for a crime cannot be suspended. except if there's an invasion or a rebellion, then the person in jail will remain in jail for public safety.
 • Réponse publiée par: elaineeee
  Mga layunin sa pananakop ng mga espanyolmerkantilismo ito ang kaisipang nagsusulong na anglakas at kapangyarihan ng isang bansa aynakasalalay sa dami ng pilak at ginto nito.nanguna ang mga bansang portugal atespanyal sa paghahanap ng mga ito. ang mgabansang mananakop (mother country) angnakikinabang sa yaman ng lupaing sinakop(kolonya). ang mga kolonya ang nagingtagatustos ng mga hilaw na materyales naginagamit ng mga bansang europeo.3.  sa pagsara ng pasilangang rutapatungong asya dahil sa mga turkongmuslim, naghanap ang mga manlalakbay ngpakanlurang ruta. sa pangunguna ng espanyaat portugal, nilakbay ng mga ito angkaragatang atlantiko. isa sa mga layunin nitoay upang mapuntahan ang isla ng mgarekado o spices moluccas (indonesia). ilan sa mga halimbawa ng panrekado aypaminta, bawang, luya, nutmeg, at cinnamon.4.  ang isa sa mga pinakakilalangmanlalayag sa europa na nakarating saasya ay si ferdinand magellan. sakanyang paglalayag ay dala ng kanyangpangkat ang limang barko:  trinidad san antonio santiago concepcion victoria5.  mga estratehiya sa pananakop ng mga espanyol ang ganap na kolonisasyon ngespanya sa pilipinas ay natupad lamangni miguel lopez de legazpi.nagtatag siya ng unang permanentengpamayanan sa cebu matapos talunin siraja tupas (abril 1565). noong hunyo24, 1571, itinatag ang maynila bilangpunong-lungsod ng espanya sa pilipinas.6.  ang estratehiyang ginamit ng mgaespanyol sa pagsakop ay ebanghelisasyonat kolonisasyon. ang ebanghelisasyon aymapayapang paraan sa pamamagitan ngpagpapalaganap ng kristiyanismo. ito aykinakatawan ng krus. ang kolonisasyonnaman ay paggamit ng puwersa at lakas-militar. ito ay kinakatawan ng espada.7.  sa paggamit ng mapayapangparaan, napalapit ang loob ng mgapilipino sa mga dahuyang mananakop. tinawag ng mga espanyol ang mgapilipino noon bilang di-sibilisado,barbaro, at pagano. ang mga pilipinonoon ay nakatira sa mga lupaing kaibasa espanya kaya’t tinawag na barbaro odi-sibilisado. tinawag ding infieles opagano ang mga pilipino dahil walasilang pinaniniwalaang diyos noon.8.  patakarang espanyol na bumago sa pamayanang pilipino gobernador-heneral ang pinakamataas napinunong espanyol sa pilipinas. ito angkumakatawan sa hari ng espanya sa pilipinas. siya aymay kapangyarihang panghukuman, pangmilitar, atpanrelihiyon. siya rin ang presidente ng realaudiencia o kataas-taasang hukuman sabansa. ang kapangyarihan bilang tagapagbatas ayhindi hawak ng gobernador-heneral. ito ay nasailalim ng consejo de las indias na nasa espanya.pero dahil sa cumplase, binibigyan anggobernador-heneral ng karapatan na hindi ipatupadang mga batas na pinagtibay ng consejo de las indiaskapag hindi ito akmas sa bansa.9.  sa pamahalaang lokal, alcaldemayor ang namumuno sa mgaalcaldia o probinsiya. nasa ilalimnito ang gobernadorcillo na pinunong pueblo. cabeza de barangaynaman ang tawag sa pinuno ngbarangay. mayroong mga bayan oprobinsya na di ganap na mapayapa. itoay tinatawag na corregimiento napinamumunuan ng corregidor.10.  entrada, reduccion, at doctrina ito ay mga patakaran ng espanyol paramagkaroon ng sentro na magsisilbing siyudadang pamayanang pilipino. una, ang entradaay ginagawa sa paggamit ng lakas-militar paramasakop ang mga katutubong komunidad.pangalawa, ang reduccion ay ang pag-iiponng mga tao sa iba’t ibang barangay sa iisangsentro na tinatawag na cabecera. pangatlo,ang mga paring misyoneryo naman angnagpapatupad ng doctrina. ito ay paghahandasa pagtatayo ng parokya.
 • Réponse publiée par: sherelyn0013
  Mahirap yan kung gawin mo dahil walang permit sa pagbebenta ng produkto. : /
 • Réponse publiée par: Grakname
  Ferdinand marcos hehehe. : )
Connaissez-vous la bonne réponse?
Ito ang layunin ng global green growth institute na pangalagaan ang kalikasan kasabay ng pagtulong s...