Paraan ng pagkuha ng pagkain sa panahon ng metal

Answers

  • Réponse publiée par: jemuelpogi

    sa pamamagitan ng pagtatanim

  • Réponse publiée par: 123gra

    Sa pamamagitan lamang ng pagpulot ng prutas at paghahanap ng makakain mula sa kapaligiran

Connaissez-vous la bonne réponse?
Paraan ng pagkuha ng pagkain sa panahon ng metal...