Batay sa binasang teksto, ilarawan ang plebeian ng republikang romano.

Answers

 • Réponse publiée par: tayis

  Ang mga plebian ay ang mga miyembro ng pangkalahatang mamamayan sa sinaunang Roma na taliwas sa pribilehiyo sa klase ng patrician. Ang pagkakaiba ay marahil ay orihinal na batay sa kayamanan at impluwensya ng ilang mga pamilya na nag-ayos ng kanilang mga sarili sa mga lipi ng patrician sa ilalim ng unang republika.

  Explanation:

  Mga Uring Manggagawa

  Ang mga Plebeians ay karaniwang mga mamamayan na nagtatrabaho sa Roma - mga magsasaka, panadero, tagabuo o manggagawa - na nagsikap na suportahan ang kanilang mga pamilya at magbayad ng kanilang mga buwis. Sa paglipas ng panahong ito, ang mga unang porma ng kapakanan ng publiko ay itinatag nina Tito at Trajan at, sa mga mahihirap na panahon, ang mga plebeian ay maaaring humingi ng tulong sa mga Roman administrator.

  Normal na Buhay

  Ito ang isang kadahilanan kung bakit napakahalaga ng mga arkeolohikong site tulad ng mga lungsod ng Pompeii at Herculaneum: pinapanatili nila ang mga buhay na espasyo, tindahan, kasangkapan, at graffiti ng mga karaniwang tao na kung hindi man mawala sa kasaysayan.

  Social climbing

  Ang ilang mga plebeian, na maayos na gumagawa ng makatuwiran, ay maaaring subukan na makatipid ng sapat na pera upang sumali sa uring pang-uring. Gayunpaman, para sa marami, ang buhay ay isang pang-araw-araw na pakikibaka.

  Ngunit kahit na ang mga indibidwal na plebeians ay may kaunting kapangyarihan, marami sa kanila. Sa masamang panahon, o sa panahon ng kaguluhan sa politika, palaging may panganib ng pag-aalsa o pagrerebelde ng mga Romano na ‘mob’ laban sa mga itaas na klase.

  Alamin ang kahulugan ng Roman Republic:

  Narito ang paglalarawan ng Roman Republic:

  Alamin ang kahulugan ng konsul ng Roman Republic:

  Code:   9.9.2.1.

 • Réponse publiée par: hajuyanadoy
  Go to a designated public shelter, stay away from slide area, listen to radio or tv station for any emergency situation and watch out for flooding.
 • Réponse publiée par: enrica11

  mga gawain sa ekonomiks 10: aralin 1.6 - produksiyon

  1. aralin 1.6 produksiyon

  2. gawain 1. input → output isulat sa loob ng kahon input ang mga bagay na kailangan upang mabuo ang produktong makikita sa output nanasa susunod na pahina. 1. flour 2. water 3. yeast 4. salt 5. sugar 6. margarine 1. hardwood 2. hammer and nails 3. hand saw 4. chisel 5. paint 6. sandpaper 1. 1. fabric 2. rubber 3. leather 4. canvas 5. plastic 6. wood

  3. pamprosesong tanong: 1. nahirapan ka ba sa pag-iisipng mga input o sangkap na kailangan para sa output? bakit? medyonahirapan po ako sa pag-iisipng mga sangkap na kailangan para sa output sapagkat hindi ako gaanong pamilyar sa mga wastong katawagan sa mga sangkap at limitado lamang ang mga nalalaman kong sangkap. 2. sa iyong palagay, ano ang ugnayan ng mga sangkap na nasa kahon ng input at ang larawan na nasa kahon ng output? ang mga sangkap na nasa kahon ng input ay pinagsama-samaupang nang sa gayon ay mabuo bilang resulta ang larawan na nasa kahon ng output. 3. ano ang katawagan sa proseso na nag-uugnay sa kahon ng input sa kahon ng output? sa aking pagkakaalam, ang proseso na nag-uugnay sa kahon ng input sa kahon ng output ay tinatawag na produksiyon.

  4. gawain 2. trainmap ayusin ang mga larawan ayon sa pagkakasunod-sunod ng pagkakabuo ng produkto. ilagay ang bilang ng larawan sa mga kahon sa ibaba.

  5. pamprosesong tanong: 1. sa iyong palagay, paano nagkakaugnay-ugnayang mga larawan? ang mga larawan ay nagkakaugnay-ugnaysapagkat ang mga ito ay ang nagpapakitang isang proseso ng pagprodyusng isang bagay at ito ay ang isang wooden dining table. 2. ano ang naging batayan mo sa pagsasaayos ng larawan? ang aking naging batayan sa pagsasaayos ng larawan ay kung ano ang ipinapakitasa mismong mga larawan. 3. ano ang tawag sa prosesong naganapmula sa una hanggang ikaapat na larawan? ang tawag sa prosesong naganapmula sa una hanggang ikaapat na larawan ay produksiyono pagpoprodyus. ang unang larawan hannggang sa ikaapat na larawan (1, 4, 3, 2) ay nagpapakita ng isang proseso o hakbang patungo sa pagprodyusng isang bagay at ito ay ang wooden dining table.

Connaissez-vous la bonne réponse?
Batay sa binasang teksto, ilarawan ang plebeian ng republikang romano....