Paraan ng pagbabayad ng buwis na ipinapalit sa tributo noong 1884?

Answers

  • Réponse publiée par: jemuelpogi

    Ang paraan nila ng pagbabayad ng buwis ay gamit ang Cedula personal.

    Ito ay kapiraso ng papel na tinatanggap mula sa pamahalaan bilang katibayan ng pagbabayad ng buwis.

  • Réponse publiée par: cyrilc310
    Malapit sa ilog at sapa po 
Connaissez-vous la bonne réponse?
Paraan ng pagbabayad ng buwis na ipinapalit sa tributo noong 1884?...