Gumawa ng script o roleplay tungkol sa "epidemya na migrasyon."

gamit ang mga karakter sa ibaba:

nanay era
sara - anak ni era
paolo - kaibigan o kapitbahay nina nanay era at sara

lokasyon: sa isang bayan/bahay/paaralan

Answers

  • Réponse publiée par: pataojester10

    answer:

    tangatanga

    explanation:

Connaissez-vous la bonne réponse?
Gumawa ng script o roleplay tungkol sa "epidemya na migrasyon." gamit ang mga karakter sa ibaba: na...