Paano nagbubukllod ang isang kultura sa isang pangkat etnolinguistiko? ?

Answers

  • Réponse publiée par: ian2145

    Etnolingguistiko ay isang sangay ng lingguistiko kung saan nagbibigay ng hghit na pansin hindi lang sa iba’t ibang lengguahe o sa pag aaral hinggil dito, gayundin ay highit na pinopokusan ang pagkakaiba iba ng lengguahe o wika pati na rin ang kultura sa paggamit nito.

  • Réponse publiée par: snow01
    Ang pangkat etnolingguwistiko ay tumutukoy sa pangkat ng tao sa isang bansa na magkakapareho ng wika,kultura at etnisidad. kalamitan ang isang bansa ay binubuo ng iba't ibang pangkat entnolinguwistiko kagaya ng pilipinas.
  • Réponse publiée par: camillebalajadia
    Kapag ito ay may etnisidad at may sariling wika
Connaissez-vous la bonne réponse?
Paano nagbubukllod ang isang kultura sa isang pangkat etnolinguistiko? ?...