Ipaliwanag ang kaugnayan ng mga larawan na nailahad. masasabi mo bang ito ay mga pangyayaring nagpaunlad sa kabihasnan at sibilisasyon ng sangkatauhan lalo na say asya? ​

Answers

Connaissez-vous la bonne réponse?
Ipaliwanag ang kaugnayan ng mga larawan na nailahad. masasabi mo bang ito ay mga pangyayaring nagpau...