Ayon kay maslow kinakailangang munang matugunan ang naunan
antas ng pangangailangan bago matugunan ang susunod pan
antas ng pangangailangan, bakit kailangang tugunan muna an
naunang antas bago ang susunod na antas? ​

Answers

 • Réponse publiée par: jbaningzzz

  Dahil

  Explanation:

  Pagitoy pinagsama-sama parang nakamit mo na Ang lahat ng kinakalingan sa buhay.

  Lahat ng processo Ang dapat nagsimula sa pinakamababa dahil Ito muna nating baguhin bagi makapit ang susunod

  this is called self-actualizion.

 • Réponse publiée par: enrica11

  1. A

  2. B

  3. A

  4. A

  5. A

  6. B

  7. C

  8. A

  9. B

  10. A

  TAMA O MALI

  1.TAMA

  2.TAMA

  3.TAMA

  4.MALI

  5.MALI

  6.TAMA

  7.TAMA

  8.MALI

  9.MALI

  10.TAMA

 • Réponse publiée par: abbigail333

  1.a

  2.b

  3.a

  4.b

  paki-ayos yung no. 5 para masagutan

 • Réponse publiée par: maledabacuetes

  Ang hirarkiya ng mga pangangailangan (Hierarchy of Needs) na ito ay kadalasang inilalarawan sa anyo ng isang piramide:

  1. Physiological needs (pisyolohikal) – ang pinakamababang bahagi ng piramide, kabilang dito ang mga bayolohikal na pangangailangan sa pagkain, tubig, hangin, at tulog.

  2. Safety needs (pangkaligtasan) – ito ay nauukol sa mga pangangailangan para sa kaligtasan at katiyakan sa buhay, kabilang dito ang katiyakan sa hanapbuhay at kaligtasan.

  3. Love/Belonging needs (Pangangilangang makisalamuha, makisapi at magmhal) – ito ay nauukol sa pangangailangang panlipunan tulad ng pakikipagkaibigan at pagkakaroon ng pamilya dahil sa kailangan ng tao ang pagmamahal at pagtanggap ng ibang tao.

  4. Esteem needs ( pangangailangang mabigyan ng pagpapahalaga ng iba)– nauukol sa pagkakamit ng respeto sa sarili at respeto ng ibang tao.

  5. Actualization (pangangailangang maipatupad ang kaganapang pagkato) – ang pinakamataas na antas sa hirarkiya. Dito ang tao ay may kamalayan hindi lamang sa kanyang sariling potensyal, ngunit higit sa lahat sa kabuuang potensyal ng tao.

Connaissez-vous la bonne réponse?
Ayon kay maslow kinakailangang munang matugunan ang naunanantas ng pangangailangan bago matugunan an...