Bakit kailangan ipatupad ang bill of rights? ​

Answers

  • Réponse publiée par: 09330399672

    Explanation:

    Inilalarawan ng Alintuntunin ang “katayuan ng pamilya” bilang “pagiging nasa isang relasyon ng magulang at bata.”Ang ilan sa mga halimbawa ay ang pangangalaga ng mga magulang sa mga bata (sa pamamagitan ng pag-ampon, anak-anakan, at amain/inahin), pangangalaga ng mga tao para sa mga tumatandang magulang o mga kamag-anak na may mga kapansanan, at mga pamilya na pinamumunuan ng lesbian, bakla, bisexual o transgendered na mga tao.
  • Réponse publiée par: calmaaprilgrace
    Ang polo y servicio ay ang sapilitang pagpapatrabaho sa mga tao.
Connaissez-vous la bonne réponse?
Bakit kailangan ipatupad ang bill of rights? ​...