Talakayin kung paano nakukuha ang ekwilibriyong dami at presyo

Answers

 • Réponse publiée par: trizianichole20
  Burueiegeiosi is also known as tortoisesi because "fak u"
 • Réponse publiée par: nelspas422

  answerbaka alam ni mareng jessica

  explanation: try naten

 • Réponse publiée par: kurtiee
  Si woodrow wilson ang lumagda ng proclamation of nuetrality.
 • Réponse publiée par: meteor13

  ang  hainismo  (mula sa  ingles  na  jainism) o  jain dharma  (जैन धर्म) ay isa sa mga matatandang  relihiyonsa mundo na nagmula pa sa antigong  india. ang nagtatag ng hainismo ay si vardhamana na kilala bilang  mahāvirā  (599-527 b.c.) na sa edad na 30 ay nagwaksi ng kanyang pamilya at naging asetiko. sa loob ng 12 taon, naging aktibo siya sa paghahanap ng katotohanan at lubos na nakapagtamo ng kamulatan habang nagninilay-nilay. itinuro niyang ang lahat ng bagay sa daigdig, materyal man o hindi, ay may kaluluwa. ang pagdadalisay ng kaluluwa ang layunin ng eksistensiya, sapagkat ang dalisay na kaluluwa, minsang mapalaya mula sa katawan, ay makapamumuyhay sa walang-hanggang kaluwalhatian at malaya magpakailanman. ang kadalisayan ay matatamo sa pamamagitan ng kaalaman at balanseng buhay. itinaguyod din ng relihiyong jainismo ang sukdol na asetismo,  pag-aayuno, yoga at iba pang awsteridad para sa layuning pagninilay-nilay o meditasyon. may limang panata ang sinusunod ng mga hain:

  ahimsa  (kawalang-karahasan)

  satya  (katotohanan)

  asteya  (katapatan)

  brahmacharya  (kabirhenan)

  aparigraha  (karalitaan)

  ang panata sa kawalang-karahasan  (ahimsa)  ay siyang tunay na obsesyon ng mga hain. nagmamaskara sila para takpan ang bibig at ilong upang maiwasan ang di-kinukusang paglanghap sa maliliit na insekto.

  mga doktrina ng jainismo

  simbolo ng jainismo

  ang bawat tao ay may layunin na makalaya ang kaluluwa sa pagkabuhay, pagkamatay at muling pagkabuhay. ito ay siklo na dapat maranasan ng lahat ng tao.bawal kumain ng karne, bawal ang pumatay ng insekto, bawal ang magnakaw, magsinungaling, bawal ang magkaroon ng ari arian at makipag talik.ang karma ay isang buhay na bagay na dumadaan sa katawan ng anumang bagay at buhay at nagiging pabigat ito. kailangan mapagtimpi at disiplinado ang tao. kailangan igalang ang lahat ng mga bagay na may buhay. bawal ang pananakit sa anumang may buhay, tinawag itong ahimsa o kawalan ng karahasan o non violence. binibigyang diin ng jainismo ang aseti-smo o pagpapakasakit at mahigpit na penitensya upang upang mapaglabanan ang kasikiman ng katawan.

  source:

Connaissez-vous la bonne réponse?
Talakayin kung paano nakukuha ang ekwilibriyong dami at presyo...