Kabutihan ng globalisasyong ekonomiko

Answers

 • Réponse publiée par: 09389706948

  Ang globalisasyon ng ekonomiya ay tumutukoy sa pagtaas ng pagtutulungan ng mga ekonomya ng mundo dahil sa lumalaking sukat ng kalakalan ng mga kalakal at serbisyo ng cross-border, daloy ng internasyunal na kapital at malawak at mabilis na pagkalat ng mga teknolohiya.


  Read more on -

 • Réponse publiée par: homersoncanceranguiu

  1.Multinational companies- ang pangkahalatang katawan na tumutukoy sa mga namumuhunang kompanya sa ibang bansa ngunit ang ang mga produkto o serbisyong ipinagbibili ay hindi nakakatawa sa pangangailangang lokal ng pamahalaan. 2. Transnational companies- ang TNC ay tumutukoy sa mga kompanya o negating nagtatatag ng pasilidad sa ibang bansa.

 • Réponse publiée par: kurtiee

  ang mabuting epekto ng globalisasyon ay matutulungan ang ekonomiya na umunlad, samantala ang masamang epektonito ay ang pagkasira ng kalikasan at pinagkukunang yaman dahil sa sobrang lobo ng globalization

 • Réponse publiée par: jemuelpogi

  hindi ko po alam tignan mo ung likod ng module mo

  Explanation:

  nandoon sagot kung deped

 • Réponse publiée par: HaHannah

  sentro oito ng isyung globalisasyon na umiinog sa kalakalan ng mga produkto at serbisyo,kabahagi ito ng globalisasyon sa paraan ng palitan ng mga produkto at sebisyo sa pagitan ng bansa sa daigdig sa nagdaang siglo.

  kasakop ng globalisasyong ekonomiko ang dalawang kompanya na sumusunod,"multinational company at ang transnational company".ang multi national companies ay gumagawa ng mga produkto o nagbibigay ng sebisyong hindi batay sa pangangailangan ng lokal na pamilihan,samantala ang transnational company ay nagbibigay ng produkto o serbisyo na nakabatay sa pangangailangan ng lokal.

 • Réponse publiée par: hajuyanadoy
  Ang globalisasyon ng ekonomiya ay isang hindi maibabalik na Trend. Ang globalisasyon ng ekonomiya ay tumutukoy sa pagtaas ng pagtutulungan ng mga ekonomya ng mundo dahil sa lumalaking sukat ng kalakalan ng mga kalakal at serbisyo ng cross-border, daloy ng internasyunal na kapital at malawak at mabilis na pagkalat ng mga teknolohiya.

  Ito pa ang ibang halimbawa: 
 • Réponse publiée par: alexespinosa
  GLOBALISASYONG EKONOMIKO
  Sentro sa isyung globalisasyon ang ekonomiya na umiinog sa kalakalan ng mga produkto at serbisyo. Mabilis na nagbago ang paran ng palitan ng mga produkto at serbisyo sa pagitan ng mga bansa sa daigdig sa nagdaang siglo. Kinakitaan ito ng pag-usbong ng malalaking korporasyon na ang operasyon ay nakatuon hindi lamang sa bansang pinagmulan kundi maging sa ibang bansa.  
 • Réponse publiée par: molinamaureen080693
  GLOBALISASYONG EKONOMIKO
  Sentro sa isyung globalisasyon ang ekonomiya na umiinog sa kalakalan ng mga produkto at serbisyo. Mabilis na nagbago ang paran ng palitan ng mga produkto at serbisyo sa pagitan ng mga bansa sa daigdig sa nagdaang siglo. Kinakitaan ito ng pag-usbong ng malalaking korporasyon na ang operasyon ay nakatuon hindi lamang sa bansang pinagmulan kundi maging sa ibang bansa.  
  #ARALING PANLIPUNAN
 • Réponse publiée par: saintjohn
  Globalisasyong ekonomiko ay ito ang pakikipag ugnayan sa ibang bansa para sa ekonomiya ng nasabing bansa.
Connaissez-vous la bonne réponse?
Kabutihan ng globalisasyong ekonomiko...