Anu ang kahulugan ng pamahalaang kooptasyon

Answers

 • Réponse publiée par: jasminsexy

  Ang sosyalismo ay isang modernong proyekto. Ang konseptong ito ay nabuo na halos kasabay ng pag-angat ng burges na lipunan na may saligang paniniwala sa ideya ng liberty, equality at fraternity.

 • Réponse publiée par: shannel99

  ang pamahalaang pederal o pederasyon ay nahahati sa dalawang kapangyarihan pamabansa at lokal.Ang bawat isa ay nakahihigit ng kapangyarihan sa mga saklaw nilang pook.Ang halimbawa nito ay ang Pamahalaang Federal ng United States kung saan ang bawat estado ay may kapangyarihang hindi saklaw ng pamahalaang nasyonal.Ganito rin ang uri ng pamahalaan ng Germany at Malaysia.

 • Réponse publiée par: trizianichole20

  answer:

  the puppet government or seccond philippine republic,is a japanese-imperial sponsored goverment established during the japanese occupation and world war ll in the philippines.

 • Réponse publiée par: rhaineandreirefuerzo

  napahahalagahan ang uri ng pamumuhay ng mga sinaunang pilipino.

  yan lang po ty.

 • Réponse publiée par: 09389706948

  sundalong amerikano

  Explanation:

  ang pamahalaang militar ay  ang mga sundalong namumuno sa pilipinas  noong   Agosto 14,1898.Layunin ng pamahalaang  ito na payapain ang pilipinas at ihanda ito para sa pamahalaang sibil.

 • Réponse publiée par: rhaineandreirefuerzo
  Ang demokrasya sa literal na kahulugan ay ang pamamahala ng mga tao
 • Réponse publiée par: maledabacuetes
  Ang pamahalaan ay nag papatupad at gumagawa ng batas sa isang bansa. Ito rin nag nangangalaga sa naninirahan sa bansang nasusukapan nito. Ang pamahalaang transisyonal ay pansamantala binibigyan ng karapatang mamahala sa isang bansa habang ginaganap ang tamang proseso tulad ng botohan.
 • Réponse publiée par: nicole8678
  Isang system na may kalayaan pumili ang mga eligible na mamamayan para bumoto sa napili o nagustohan na elected representatives at may kalayaan sa buhay pero dapat sumunod sa batas. 
 • Réponse publiée par: batopusong81
  Ito ang sistemang politikal na hawak ng estado, o ng pamunuang namamahala nito ang ganap na awtoridad. Maaaring minamana ang kapangyarihan ng estado o pinipili ang lider ng isang grupong espesyal.

  Sana po makatulong.
 • Réponse publiée par: pataojester10
  Kami, ang nakapangyayaring sambayanang Pilipino, na humihingi ng tulong sa Makapangyarihang Diyos, upang bumuo ng isang makatarungan at makataong lipunan at magtatag ng isang Pamahalaan na kakatawan sa aming mga mithiin at mga lunggatiin, magtataguyod ng kabutihan ng bawat isa, mangangalaga at magpapaunlad ng aming kamanahan, at titiyak para sa aming sarili at angkanang susunod ng mga biyaya ng kalayaan at demokrasya sa ilalim ng pananaig ng batas at ng pamamahalang puspos ng katotohanan, katarungan, kalayaan, pag-ibig, pagkakapantay-pantay at kapayapaan, ay naglalagda at naghahayag ng Konstitusyong ito.
Connaissez-vous la bonne réponse?
Anu ang kahulugan ng pamahalaang kooptasyon...