Ano ang konteksto ng globalisasyon?

Answers

  • Réponse publiée par: abyzwlye

    “ang globalisasyon ang pinakamalaking pangyayari sa ekonomiya sa ating kapanahunan. . nagbibigay ito ngayon ng walang-kaparis na mga oportunidad sa bilyun-bilyong tao sa buong mundo.”​

    ang “globalisasyon” ay katagang ginamit ng ilan upang ilarawan ang lumalawak na pandaigdig na pagkaumaasa ng mga tao at mga bansa sa isa’t isa. gayon na lamang kabilis ang takbo ng prosesong ito sa nakalipas na dekada o higit pa, pangunahin nang dahil sa malalaking pagsulong sa teknolohiya.

    noong disyembre 1999, ang pulong ng world trade organization na ginanap sa seattle, e.u.a., ay ginambala ng isang kaguluhan. gumamit ang mga pulis ng tear gas, gomang bala, at pepper spray upang maisauli ang kapayapaan. sa wakas, naaresto nila ang daan-daang nagprotesta.

Connaissez-vous la bonne réponse?
Ano ang konteksto ng globalisasyon?...