Pagkakapareho ng batas ni hammurabi at nesilim

Answers

 • Réponse publiée par: pauyonlor

  Opo

  Explanation:

  Ang Kodiko ni Hammurabi at Nesilim ay Pareho pero kakaiba sa dalawa na ito. Ang kodiko ni Hammurabi ay Babylon (1754 BCE) at Nesilim ay Hittite (1650-1500 BCE)

  Mga Halimbawa sa Kodigo na ito

  Hammurabi

  1. Mata para sa mata

  2. Fraud -"Kung ang isang kawan, kung kanino pinagkatiwalaan ang mga baka o tupa, ay nagkasala ng pandaraya at gumawa ng maling pagbabalik ng natural na pagtaas, o ibebenta ang mga ito ng pera, kung gayon ay papatulan siya at babayaran ang may-ari ng sampung beses na pagkawala."

  Nesilim

  1. "Kung may pumatay sa isang lalaki o babae sa isang pagtatalo, dadalhin niya ito. Magbibigay din siya ng apat na tao, lalaki man o babae, papayagan niya sila sa kanyang tahanan."

  2. "Kung may pumatay sa isang mangangalakal ng Hatti, bibigyan niya ng isa at kalahating libong pilak, papauwiin niya ito sa kanyang tahanan."

  Similarities o Pagkakatulad

  Ang dalawang Batas na ito ay mas matindi parusa yung sino lumabag sa isang kodigo ito.

Connaissez-vous la bonne réponse?
Pagkakapareho ng batas ni hammurabi at nesilim...