Tama o mali 17. Ang mga sumusunod ay mga pangyayari sa mundo na naging dahilan ng pag-abong
diwang makabansa ng mga Pilipino maliban sa
A. Pagbubulan ng Suem Canal C. Pagkalcaroon ng "middle class" na lipunang Pilipino
D. Pagbubukas ng Pilipinas na pandaigdigang lalakalan
18. Alin ang hindi lokal na pangyayari sa entadong kolonyal ng Tapanya sa Pilipinas na
nagbunsod ng diwang makabansa?
A La Ilustracion
C. Pagpasok ng lain pang liberal
B. Paglipas ng Merkatiliamo
D. Okupanyon ng Ingles in Maynila
19. Ang pagpatay sa COMBURZA ay isa sa mga malik ng
ng mga Pilipino.
A pag-usbong ng diwang makabansa
C. Pagauko
B. pagkalagaa ng lahing Pilipino
D. Pagloamanayahin
20. Ang panggitnang uri ay kinabibilangan ng mga Taino at Espanyol Mestivo. Ang mga ito ay may
kakayahang pag-aralin ang kanilang mga anak na Maynila o Europa, partikular na panya. Ano ang
magandang naidulot ng pag-aaral ng mga ilustrados en Espanya?
A. Ang liberal na edukasyon na natutuhan ng mga ilustrados na Capanya ay nagmula sa kanila
sa tunay na kalagayan ng mga Pilipino na naging dahilan ng pag usbong ng diwnng
makabanaa.
B. Ang pakikisalamuha ng mga Ilustrados na ibang labi ay nagdulot ng magandang samahan sa
pagitan ng mga Pilipino at mga dayuhan
C. Nahubog ang kaalaman ng mga Ilustrados en pakikipagkapwa tao.
D. Marami sa mga Ilustrados na nakapagtapos ng pag-aaral an Lapanya,
21. Ang pagpatay kay Dr. Jose Rizal ay nagdulot din ng pag usbong ng diwang
A. Nosyonalismo
B. Makabansa
C. Makakalikasan
D. Titik Ant B
22. Alin sa mga sumusunod ang salik ng pag-usbong ng paleldibaka para sa kamalayang
pambansa
A. Pagsilang ng panggitang Uri
C. Sekularisasyon ng mga parolyn
B. Pagsasara ng Suen Canal
D. Lahat ng nabanggit ay tama
23. Ang pagbukas ng
ng Egypt para un sasakyang dagat ay nagpaikling
paglalakbay at napadali ang komunikasyon mula sa Manila patungong Espanya. Naging madali at mabilis
din ang pagpasok ng mga dayuhang may dala-dalang iba't-ibang ideya at kaisipang liberal na gumising at
nagpamulat sa isipan ng mga Pilipino.
A. Suez Canal
1. Canla Suea
C. Seus Canal D. Wala na nabanggit ay tama
24. Nang buksan ng Espanya ang Pilipinas sa pandaigdigang kalakalan noong 1834 dumagna ang
mga
dala ng mga sasakyan at taong galing sa Eusropa at Estados Unidos. Dahil dito,
nadala ng mga tao ang ideolohiya ng rebolusyong Amerika at Pranses at mga kaisipan tungkol sa
demokrasya tungkol sa pilosopo ng demokrasya,
A. Liberal na Kaisipan
C. Liberal na ideya
B. Kaisipang Espanyol
D. Titik A at C
25. Bakit malahalaga ang mga pangyayari tulad ng Pag usbong ng Liberal na ideya, pagailang ng
panggitang Uri, pagbubukas ng Suez Canal, sekularisasyon ng mga parokya at pagbitay ng tatlong paring
martir (GOMBURZA) sa kasaysayan ng bansa? Dahil sa ito ay
A. Nagdulot ng pagkakaisa ng mga Pilipino para sa kalayaan
B. Nagbunga ng pag-usbong ng diwang nasyonalismo
C. Nagpaigting sa damdamin ng mga Pilipino upang makamit ang kalayaan ng bansa
D. Lahat ng nabanggit ay tama

Answers

 • Réponse publiée par: cbohol56

  1 b

  2b

  3c

  4a

  5b

  6c

  7c

  8a

  9c

  10b

  11a

  12a

  13c

  14b

  15c

  16c

  17a

  18c

  19a

  20a

 • Réponse publiée par: abyzwlye

  1. kaisipang liberal

  4. kalayaan

  5. Graciano Lopez Jaena

  6. emilio jacinto

  7. katipunan

  Explanation:

  yan lang po ang alam ko

 • Réponse publiée par: girly61

  answer:

  1. A

  2. B

  3. C

  4.D

  5. A

  6.B

  7.B

  8.C

  9.D

  10.B

  SANA PO MAKATULONG

 • Réponse publiée par: brianneaudreyvuy

  answer:

  ANG KAISIPANG LIBERAL AY nasa pic


  Ano ang kaisipang liberal?​
 • Réponse publiée par: kateclaire

  answer:

  mali

  mali

  tama

  tama

  mali

  Explanation:

  correct me if I'm wrong

 • Réponse publiée par: 09330399672

  answer:

  panahon ng kaliwanagan o enlightenment

  Explanation:

 • Réponse publiée par: alexespinosa

  answer:

  TUNGGALIAN;

  A. Tao sa tao

  B. Tao sa sarili

  C. Tao sa lipunan

  D. Tao sa kalikasan

  21. Nag-isip si Don Pedro ng masama kay Don Juan.

  = A. Tao sa tao

  Nais ni Don Pedro na gumawa ng masama kay Don Juan. Ito ay tao sa tao.

  22. Binugbog ng dalawang Prinsipe ang nakababatang kapatid.

  = A. Tao sa tao

  Binugbog ng dalawang prinsipe ang kapatid, sila ay kapwa tao kaya ito ay tunggaliang tao sa tao.

  23. “Ang utos mo kung masisira buhay ko ang natataya."

  = A. Tao sa tao

  Ang dalawang nag-uusap ay nakikipagtalo patungkol sa utos na maaaring sumira ng buhay ng isa.

  24. Pinatawag ng Hari ang konseho para hatulan ang nagkasala.

  = A. Tao sa tao

  Ang hari at konseho ang nagtunggalian sa pangungusap.

  25. Nagtangis si Donya Leonora sa hindi pagbalik ng minamahal.

  = A. Tao sa tao

  Iniisip ni Donya Leonora ang minamahal kaya ito ay tao sa tao.

  26. Nagdadalawang isip si Don Diego sa gustong gawin ni Don Pedro kay Don Juan.

  = B. Tao sa sarili

  Dahil nagdadalawang isip si Don Diego ay kalaban niya ang sarili. Iniisip nito kung hahayaan niya ang plano ni Don Pedro o pipigilan ito.

  \begin{gathered}\boxed{\begin{array}{c} \tt \gamma \\ 。◕ \sf \: w \: ◕。\end{array}}\end{gathered}

  γ

  。◕w◕。

 • Réponse publiée par: saintjohn

  hindi ko din alam

  Explanation:

  Gumanti lang ako


  I.A PANUTO: Isulat sa patlang ang titik ng tamang sagot.

1. Ano ang pinakamahalagang pangyayari na
 • Réponse publiée par: kirbydimaranan

  17.B

  18.A

  19.C

  20.D

  21.A

  23.D

  24.A

  25.C

  Explanation:

  ^-^

Connaissez-vous la bonne réponse?
Tama o mali 17. Ang mga sumusunod ay mga pangyayari sa mundo na naging dahilan ng pag-abongdiwang m...