1. Naniniwala ang mga ninunong Asyano sa bahaging ginampanan ng mga kababaihan bilang mga diyosa.

Answers

  • Réponse publiée par: nelspas422
    Pagbebenta at pagbili
  • Réponse publiée par: kelly072
    1. rebolusyong industriyal  - paggawa ng produkto na gamit ang mga makina
    2. kapitalismo - sistemang pang-ekonomiya kung saan may malayang kompetisyon sa pamilihan at pag-aari pribado sa isang kapital 
    3. white man's burden - nagpadala ang mga kanluranin ng mga pari, guro at mga tagapangasiwa upang matupad ang isang tungkulin na tinatawag na "white man's burden" ni rudyard kipling  kung saan kinukuha muna ang kanilang loob at pinagsisilbihan ngunit ang mga ito ay may ibinabalak na masamang gawi.
Connaissez-vous la bonne réponse?
1. Naniniwala ang mga ninunong Asyano sa bahaging ginampanan ng mga kababaihan bilang mga diyosa....