Which of the following processes of art is considered as one of the oldest art forms where an image is transferred from one surface to another?

Answers

  • Réponse publiée par: lhadyclaire
    °dapat ang imahe ay nasa gitna
    ° dapat ang imahe ay mas malaki kumpara sa ibang imahe.
    ° at marami pang iba.
  • Réponse publiée par: calmaaprilgrace
    Ang mga nakolonya ay mas pinapahalagahan pa nila ang produkto ng mga banyaga
Connaissez-vous la bonne réponse?
Which of the following processes of art is considered as one of the oldest art forms where an image...