Komento payo at lagda ng magulang

Answers

  • Réponse publiée par: smith21
    Ang reduccion ay binuo ng mga espanol para mapabuti ang pamamahahala sa kolonya. nakatutulong ito sa mga pilipino para manampalataya sa diyos dahilang mga reduccion ay nakatayo malapit sa simbahan
  • Réponse publiée par: hannahleigh
    Malaysia : dutch east india corporation, myanmar: resident di ko po alam sa indo
Connaissez-vous la bonne réponse?
Komento payo at lagda ng magulang...