• Accueil
  • Art
  • 4na stanza ng tula na may 7 pantig sa bawat linya...

4na stanza ng tula na may 7 pantig sa bawat linya

Answers

Connaissez-vous la bonne réponse?
4na stanza ng tula na may 7 pantig sa bawat linya...