A 0.2750 g sample of soda ash required 24.10 ml of 0.1684 m hcl and a back-titration of 2.96 ml of 0.1005 m naoh. calculate the %na2co3 in the sample.

Answers

 • Réponse publiée par: 09652393142

  Explanation:

  Ang isang acid ay isang molekula o ion na may kakayahang magbigay ng isang proton, o, bilang kahalili, na may kakayahang bumubuo ng isang covalent bond na may isang pares ng elektron. Ang unang kategorya ng mga acid ay ang mga donor na proton o Brønsted

 • Réponse publiée par: hannahleigh

  Hello!

  What is the molecular mass of a gas if 2.82 grams of the gas occupies 3.16 litres at STP ?

  We have the following data:

  m1 (mass) = 2.82 g

  V (volume) = 3.16 L

  In STP, we have:

  P (pressure) = 1 atm

  R (gas constant) = 0.082 atm.L / mol.K

  T (temperature) = 273.15 K

  MM (Molecular Mass) = ? (in g/mol)

  We apply the data above to the Clapeyron equation (gas equation), let's see:

  P*V = n*R*T

  P*V = \dfrac{m_1}{MM} *R*T

  1*3.16 = \dfrac{2.82}{MM} *0.082*273.15

  3.16*MM = 2.82*0.082*273.15

  3.16\:MM = 63.163206

  MM = \dfrac{63.163206}{2.82}

  \boxed{\boxed{MM \approx 19.98\:g/mol}}\end{array}}\qquad\checkmark

  ________________________________

  I Hope this helps, greetings ... Dexteright02! =)

Connaissez-vous la bonne réponse?
A 0.2750 g sample of soda ash required 24.10 ml of 0.1684 m hcl and a back-titration of 2.96 ml of 0...