Which method returns the floating point value down to the nearest integer value

Answers

 • Réponse publiée par: HaHannah
  @dhenroxas, hello! i've checked it on the module. etech: web content development. the answer is, c. category po. : )
 • Réponse publiée par: RoseTheShadowHunter

  Ang tawag sa mga salitang ito na ginagamit sa email ay string domain

  String Dmain

  Ang string domain ay tumutukoy sa grupo ng mga letra na siyang ginagamit upang matukoy ang hangganan ng pagkontrol o pinagmulan ng isang website.

  Halimbawa ng string domain .ph - para sa mga websites sa Pilipinas .edu - para sa mga pang edukasyon na website .com - para sa website na panglahat saan mang parte ng mundo

  Para sa karagdagang kaalaman ukol sa mga konsepto o ideya na kaugnay ng paksa ng email sa string domain, mangyaring sumangguni sa mga sumusunod na links

  Ano ang kahulugan ng email

  Paano gumawa ng email

  Paliwanag ng email

  #LetsStudy

 • Réponse publiée par: villatura

  being humble and beautiful also faithful to him in God

 • Réponse publiée par: smith21

  A special key combination that causes a specific command to be executed. Typically, shortcut keys combine the Ctrl or Alt keys with some other keys. In Windows environments, for example, Ctrl +C is used as the shortcut key to copy. On PCs, the function keys are also often used as shortcut keys.

  Most applications come with some shortcut keys already defined. Many, however, allow you to define your own shortcut keys for frequently-used commands.

Connaissez-vous la bonne réponse?
Which method returns the floating point value down to the nearest integer value...