As a student member of the community and daughter of your parents, write an action plan within this year

Answers

 • Réponse publiée par: kimashleybartolome

  I'm going to work hard at school

  Explanation:so my parents and some classmate and teacher will be proud and my future will be good

 • Réponse publiée par: nelspas422

  Para tayo'y bumuhay ng mabuti :D

 • Réponse publiée par: HaHannah

  A. May limitasyon ang mga pinagkukunang-yaman kaya’t hindi ito sasapat sa pangangailangan ng tao.

  Explanation:

  Ang pahayag ni John Watson Howe na “There isn’t enough to go around.” ay tumutukoy sa pagkakaroon ng limitasyon ng natural na pinagkukunang yaman ng mga tao. Dahil sa patuloy na paglaki ng populasyon, hindi na nagiging sapat ang natural na yaman na matatagpuan sa ating mundo. Bukod dito, madalas na ang kagustuhan ng tao ay walang katapusan kung kaya't imposible na matugunan ito.

  Ang konseptong ito ay isa sa mga salik sa pagbuo ng Economics. Dahil limitado ang pinagkukunang yaman o source at tumataas ang pangangailangan o demand, dapat magkaroon ng matalinong pangangasiwa at pagbabahagi ng mga limitadong yaman o source na ito upang matugunanan ang lahat ng pangangailangan o demand ng isang tao.

  Code: 10.11.1.7.

  Para sa karagdagang impormasyon ukol sa economics, mangyari lamang i-click ang mga sumusunod na link/s:

Connaissez-vous la bonne réponse?
As a student member of the community and daughter of your parents, write an action plan within this...