Describe the impact of increase in both demand and supply on equilibrium.

Answers

 • Réponse publiée par: tayis

  answer:

  the impact of an increase in both demand and supply on equilibrium would its effect on equilibrium price (pe)   and equilibrium quantity (qe). as demand and supply increases, the impact would be a rise in the equilibrium quantity (qe). however, its impact on equilibrium price (pe) varies upon the rate of increase in either demand or supply. see the explanation below regarding the impact of varying rates of increase in demand and supply on price equilibrium   (pe) .

  explanation:

  first, when the increase in demand is greater than the increase in supply, the impact would be an increase in equilibrium price   (pe) and equilibrium quantity (qe).

  second, when the increase in supply is greater than the increase in demand, the impact would be a fall in the equilibrium price (pe) and a rise in equilibrium quantity (qe).

  however, when demand and supply both went up at the same rate (meaning the percentage of increase in demand and supply is equal) then, the impact would be a rise in equilibrium quantity (qe) but the impact on price equilibrium (pe) will be indeterminate.

 • Réponse publiée par: batopusong81
  Economics: Income Effect

  Kompletuhin ang mga katawagan at konseptong tinutukoy ng sumusunod na pangungusap. Isulat ang mga tamang letra sa patlang upang mabuo ang salita. _ N _ _ _ _ _ _ _ _ _ T nagpapahayag na mas malaki ang halaga ng kinikita kapag mas mababa ang presyo.

  Sagot

  Ang tamang sagot para punan ang patlang ay INCOME EFFECT. Sa konseptong ito ng ekonomiks, nakasalalay ang paglalarawan ng Income Effect sa presyo ng produkto o serbiyo. Kapag mas mababa ang presyo ng mga produkto o serbisyo, mas malaki ang matitipid dahil maliit na halaga lamang ang maibabawas sa iyong pera o kita. At kapag mataas naman ang presyo ng mga produkto o serbisyo, nangangahulugan ito na mas malaking parte ng iyong pera o kita ang maibabawas para mabili ang produkto serbisyo.

   

  Income effect in tagalog:  

  Ano ang pagkakaiba ng substitution effect sa income effect:

  Ano ang kahulugan ng income effect :

  Code: 10.11.2.1.

 • Réponse publiée par: shannel99

  Kaguluhan - maraming digmaan, tunggalian ng mga pangkat, o away ng mag-anak na ang pinag-uugatan ay pagkamkam o hidwaan sa hangganan ng mga pag-aarin pinagkukunang-yaman tulad ng lupain.

  Pagtaas ng Presyo ng Bilihin - dahil sa kakapusan, karamihan ng mga bagay ay hindi libreng makakamtan. Mayroon itong katapat na halaga at kailangan itong bilhin. Ito ay tinatawag na mga bilihin o produkto. Kailangan ng mga itong magkaroon ng halaga o presyo upang hindi tuluyang maglaho.

Connaissez-vous la bonne réponse?
Describe the impact of increase in both demand and supply on equilibrium....