Batay sa pigura, ano ang nagtamo ng pinakamalaking badyet noong taong 2012?

Answers

 • Réponse publiée par: Laurenjayshree

  pagkonsumo

  pagkunsumo ay bahagi ng buhay ng tao simula nang kaniyang pagsilang sa mundo. simula sa gatas, gamot, bitamina, lampin, bakuna, at marami pang iba ay mga bagay na kaniyang kinokonsumo. habang patuloy na nabubuhay ang tao ay patuloy pa rin siya sa pagkonsumo. ang pagbili ng produkto at serbisyo ang ibig sabihin ng pagtatamo sa kapakinabangan mula rito bilang tugon sa pangangailangan at kagustuhan ng tao. ang napakaraming   pangangailangan at kagustuhan ng tao ang dahilan kung bakit may pagkonsumo. ayon   nga kay adam smith sa kaniyang aklat na “an inquiry into the nature and causes of   the wealth of nations,” ang pangunahing layunin ng produksiyon ay ang pagkonsumo   ng mga tao.  

  mga salik na nakakaapekto sa pagkonsumo  

  1. pagbabago ng presyo

  may pagkakataon na nagiging motibasyon ang   presyo ng produkto o serbisyo sa pagkonsumo ng isang tao. kalimitan, mas mataas   ang pagkonsumo kung mababa ang presyo samantalang mababa ang pagkonsumo   kapag mataas ang presyo. kadalasan, mas tinatangkilik ng mga mamimili ang produkto   o serbisyo kapag mura dahil mas marami silang mabibili. samantala, kaunti naman   ang kanilang binibili kung mataas ang presyo nito.

  2. kita  

  nagdidikta sa paraan ng pagkonsumo ng isang tao. ayon kay john maynard keynes, isang ekonomistang british, sa kaniyang aklat na “the general   theory of employment, interest, and money” nainilathala noong 1936, malaki ang   kaugnayan ng kita ng tao sa kaniyang pagkonsumo. ayon sa kaniya, habang lumalaki   ang kita ng tao ay lumalaki rin ang kaniyang kakayahan na kumonsumo ng mga   produkto at serbisyo. sa kabilang banda, ang pagbaba ng kita ay nangangahulugan ng   pagbaba ng kakayahang kumonsumo. kaya naman, mapapansin na mas maraming   pinamimili ang mga taong may malalaking kita kung ihahambing sa mga taong may   mababang kita lamang.  

  3. mga inaasahan  

  ang mga inaasahang mangyayari sa hinaharap ay nakaaapekto sa pagkonsumo sa kasalukuyan. halimbawa, kung inaasahan ng mga tao na magkakaroon ng kakulangan sa supply ng produkto dahil sa kalamidad, tataas ang pagkonsumo nito sa kasalukuyang panahon bilang paghahanda sa pangangailangan sa hinaharap. gayundin naman kapag may banta ng kaguluhan sa isang lugar o may inaasahang pagkakagastusan sa hinaharap. ang mga tao ay pinipilit na huwag munang gastusin ang salapi at binabawasan ang pagkonsumo upang mapaghandaan   ang mangyayari sa mga susunod na araw o panahon. kung positibo o maganda naman ang pananaw sa hinaharap,maaga pa sa inaasahan ay tumataas na ang pagkonsumo kahit hindi pa natatanggap ang inaasahang salapi tulad ng pagtanggap   ng bonus at iba pang insentibo.

  4. pagkakautang  

  maaaring maglaan siya ng bahagi ng kaniyang salapi upang ipambayad dito. ito ay magdudulot ng pagbaba sa kaniyang pagkonsumo dahil nabawasan ang kaniyang   kakayahan na makabili ng produkto o serbisyo. tataas naman ang kakayahan niyang   kumonsumo kapag kaunti na lamang ang binabayaran niyang utang.   kapag maraming utang na dapat bayaran ang isang tao

  5. demonstration effect

  madaling maimpluwensiyahan ang tao ng mga anunsiyo sa radyo, telebisyon, pahayagan, at maging sa internet at iba pang social   media. ginagaya ng mga tao ang kanilang nakikita, naririnig, at napapanood sa iba’t   ibang uri ng media kaya naman tumataas ang pagkonsumo dahil sa nasabing salik.   ang mga taong hindi naman naiimpluwensiyahan ng nabanggit ay may mababang   pagkonsumo lalo na sa mga bagay na uso at napapanahon lamang.

  mga karagdagang kaalaman:

  from; gobernie26

 • Réponse publiée par: sicienth
  LAND

  Assets: Defined as the economic resources which are owned by a business and are expected to benefit future operations.

  What is your asset? read more on:

  Assets as  the first element of accounting equation.

  Classification of Assets

   Current Assets: This includes cash and other assets which can easily be converted into cash, sold, or consumed during normal business operation.

   Plant or fixed assets: a non-current asset that is more or less permanent in nature, not for sale and exclusively for business use only and has physical existence.

  Current Asset Accounts Include:

  1.Cash

  2.Accounts Receivable

  3.Inventory

  4.Notes receivable

  5.Interests receivable

  6.Allowance for bad debts

  7.Merchandise Inventory

  8.Prepaid Expenses

  9.Supplies on hand

  Fixed Asset Accounts Include:

  1.Land

  2.Building

  3.Equipment

  4.Delivery Equipment

  5.Accumulated depreciation

  6.Tools

  a.  Asset- Land is an asset, it is considered as fixed asset because land is invested for long-term use and it cannot be converted to quickly into cash.

 • Réponse publiée par: janalynmae

  Technology and Livelihood Education

 • Réponse publiée par: calmaaprilgrace

  Mahalga itong pagaralan dahil ito ay gamit ng lahat upang makabuo ng tamang desisyong sa buhay ng isang indibiduwal, pamilya o pamahalaan

Connaissez-vous la bonne réponse?
Batay sa pigura, ano ang nagtamo ng pinakamalaking badyet noong taong 2012?...