What is the main source of revenue for businesses that sell products (e. g.,supermarkets, convenience stores, food manufacturers)?

Answers

 • Réponse publiée par: 09389706948
  NET INCOME / NET LOSS DETERMINEDWhat is Income Statement?  An income statement or profit and loss statement indicates the amount of profits or losses generated by a firm over a given time period.  A summary of the revenue and expenses of a business entity; giving information as to the results of operation for a specific period of time.   Usually monthly, quarterly or yearly. In its most basic form, the income statement may be represented by the following equation.       SALES (INCOME)- EXPENSES= PROFIT ( INCOME) OR LOSS

  If sales is greater than expenses it is net income

  If sales is lesser that expenses it is net loss

  Example

  Redesion M.

  Income Statement

  As of  February 15, 2019

                                         Dr.                    Cr.                                             Balance

  Revenue  :            P 4,500                                        

  Total Revenue                                P 4,500              

  Less: Expenses:

  Raw Materials                    700                                        

  Office Equipment               500

  Total Expenses                                                  1,200

  Net Income   /loss                                         P 3,300  net income

   What is the purpose of income statement?                                                                      

  The income statement shows which of the following?

  How to compute income statement

  For example sales - purchase = total - expense = net income

 • Réponse publiée par: elaineeee

  studying

  Explanation:

 • Réponse publiée par: taekookislifeu

  WWE

  Explanation:

  An American media that is known for professional wrestling

 • Réponse publiée par: sherelyn0013

  Ang tamang sagot ay 38. Ang ginamit na formula dito ay tinatawag na demand curve. Ang Demand Curve ay isang graph na nagpapakita ng baligtarang relasyon ng quantity demanded ng produkto at serbisyo sa presyo. Ipinakikita din nito ang magkakaibang bilang o dami ng produkto/serbisyo na mabibili ng mga mamimili. Paano ito nakuha?

  Narito ang kompyutasyon:

  ang Quantity demand ay Qdang Presyo ay Pibinigay ang quantity function na Qd= 50-2P

  At malalaman mo na:

  Qd= 50- 2P

  Qd= 50 - 2 x 6

  Qd= 50 - 18

  Qd= 38

  Higit na basahin ang demand curve sa

  Ano ang Quantity Demanded?

  Ang Quantity demanded ay isang termino sa ekonomics na naglalarawan sa kabuoang dami ng produkto o serbisyo na hinihiling ng mamimili sa isang yugto ng panahon. Paano ito nalalaman?

  Nakadepende ito sa:

  presyo ng produkto o serbisyo sa pamilihanyugto ng panahon

  Pinapalagay na ang mas mataas na presyo ay magreresulta lamang sa mas maliiit na quantity demanded. Ito rin ang totoo sa kabligtaran nito. Kung gayon, ang quantity demanded ay may malapit na kaugnayan sa Law of Demand na siyang nagpapakkita ng mas malinaw na kilos ng presyo at demend.

  Magbibigay ng halimbawa ng quantity demanded sa

  Alamin ang kahulugan ng Law of Demand sa

  Code: 10.11.2.1.

Connaissez-vous la bonne réponse?
What is the main source of revenue for businesses that sell products (e. g.,supermarkets, convenienc...