Ipaliwanag kung paano nagkaroon ng koneksyon ang modyul 1 hanggang modyul 4 grade 10 esp. please pasagot po para sa project ko

Answers

 • Réponse publiée par: batopusong81

  upang hindi kaagad tayo masaktan.

 • Réponse publiée par: cyrishlayno

  naawa or kung may nagawa kang mali pagsisisihan mo ganon

  Explanation:

 • Réponse publiée par: HaHannah

  kung wala silang hanapbuhay o iba pa man tulungan natin ang isat isa para makabagon sila sa hirap

 • Réponse publiée par: trizianichole20
  Courage

  Ang courage ay nangangahulugang katapangan o kalakasan. Kasingkahulugan nito ang salitang brave sa wikang Ingles. Ito ay isang katangiang tinataglay ng mga taong positibong humaharap sa mga hamon, pagsubok at suliranin sa buhay.

  Kakambal na ng ating buhay ang mga hamon at pagsubok na dapat nating harapin at pagdaanan dahil ito ang mas makakapagpalakas, makakapagpatapang at makakapagpatatag sa ating pagkatao. Hindi natin matatakasan ang mga problema at hamon na darating at dumarating dahil nakatadhana na ito para sa atin. Nasa sa atin na kung lalabanan natin ito o susuko tayo at magpapatalo na lamang, ngunit mas mainam pa rin na lumaban kahit tayo ay nahihirapan na dahil sa lahat ng mga nangyayari sa ating buhay, may mga dahilan at rason ang Diyos kung bakit kailangan itong pagdaanan, maniwala na lamang sa mga magagandang plano niya para sa atin.  Kaya dapat magkaroon tayo ng courage sa bawat pagsubok na ating pagdadaanan.

  Mga Paraan Upang Malampasan ang mga Hamon at Pagsubok sa Buhay  taglay ang pagiging Matapang at Malakas (Courage)Palaging manalangin o magdasal sa Panginoon, humingi ng gabay at tulong na mas maging malakas at matatag ang kalooban para malampasan ang mga hamon at pagsubok na hinaharap. Magtiwala sa Diyos, dahil ang lahat ng nangyayari ay naayon sa kanyang plano. Hindi hahayaan ng Diyos na ikaw ay maghirap binigay niya ito sa iyo dahil alam niya na kaya mo, ito ay kalooban niya at maniwala na ito para sa iyong ikabubuti. Magtiwala sa sarili. Pagtiwaaan ang sarili na kayanin ang mga problema ay pagsubok na kailangang pagdaanan at kailangan maranasan upang mas lalong mabuo at mahubog ang pagkatao. Maging positibo sa lahat nangyayari. Palaging isipin na ang lahat ng nangyayari ay may dahilan at ang mga pangayaring ito ay ang mas makabubuti para sa atin. Huwag kang sumuko. Palaging isipin na lahat kakayanin, kahit nahihirapan, kahit nadapa ka na, matutong lumaban at tumayo para sa iyong sarili. Laging isiping matatapos din ang lahat ng mga hamon at pasasaan ba ay magiging maayos din ang lahat.

  Para sa karagdagan pang kaalaman, magtungo sa link na nasa ibaba:

  What is Courage?:

  Kahulugan ng Hamon:

  #LetsStudy

Connaissez-vous la bonne réponse?
Ipaliwanag kung paano nagkaroon ng koneksyon ang modyul 1 hanggang modyul 4 grade 10 esp. please pas...