10 halimbawa ng nagpapakita ng pagiging matapat sa lahat ng pagkakataon

Answers

 • Réponse publiée par: kuanjunjunkuan

  Maging magalang

  Explanation:kada may makikitang teacher mag bless ka

 • Réponse publiée par: cleik

  Pagsasabi ng totoo sa lahat ng oras

  Pagiging matapat sa lahat ng bagay

 • Réponse publiée par: elaineeee

  ang oras ay ginto, ang oras ay pera, ngunit ang puso ng oras ay mahalaga din

 • Réponse publiée par: nelspas422

  answer:

  Dahil kung hindi ka matapat sa iyong mga gawain, hindi mo magagawa ng maayos ang gawain na yun

  Explanation:

 • Réponse publiée par: abbigail333

  Explanation:

  Para mas maraming tao ang magtiwala sayo...dahil pagiging matapat ay isang mabuting dapat gawin

 • Réponse publiée par: saintjohn

  Huwag magsisinungaling at maging honest

  at ipakita ang GMRC (Good Manners and Right Conduct).

 • Réponse publiée par: joviecar

  kung tapat ka sa anumang uri ng paggawa siguradong babalik din sa iyo ang iyong katapatan

 • Réponse publiée par: cland123

  Maging tapat sa inyong sarili, sa kapwa, at sa Diyos sa lahat ng panahon. Ang ibig sabihin ng pagiging matapat ay ang piliing huwag magsinungaling, mandaya, o manlinlang sa anumang paraan. Kapag kayo ay tapat, pinalalakas ninyo ang inyong pagkatao at dahil dito ay makapaglilingkod kayo nang lubos sa Diyos at sa iba. Bibiyayaan kayo ng kapayapaan ng isipan at paggalang sa sarili. Pagtitiwalaan kayo ng Panginoon at magiging karapat-dapat na makapasok sa Kanyang mga banal na templo.

  Ang pagiging hindi matapat ay nakasasakit sa inyo at sa iba. Kapag kayo ay nagsisinungaling, nagnanakaw, nangungupit, o nandaraya, pinipinsala ninyo ang inyong espiritu at ang pakikipag-ugnayan ninyo sa iba. Ang pagiging tapat ay magpapaganda ng inyong mga oportunidad sa hinaharap at magdaragdag sa inyong kakayahang magabayan ng Espiritu Santo. Maging tapat sa paaralan; piliing huwag mandaya sa anumang paraan. Maging tapat sa inyong trabaho, na tinutumbasan nang husto ang buong halagang ibinabayad sa inyo. Huwag mangatwiran na tanggap naman ang pagiging di-matapat, kahit isipin pa ng iba na hindi ito mahalaga.

  Magkaugnay ang katapatan at integridad. Ang integridad ay pag-iisip at paggawa ng tama sa lahat ng panahon, anuman ang mangyari. Kapag kayo ay may integridad, handa kayong ipamuhay ang inyong mga pamantayan at paniniwala kahit walang nakamasid. Mamuhay sa paraang ang mga iniisip at ikinikilos ninyo ay palaging akma sa ebanghelyo.

 • Réponse publiée par: nelgelinagudo

  makakatulong sa lahat ng oras

 • Réponse publiée par: abbigail333

  maraming tao ang magtitiwala sayo dahil tapat ka

  Explanation:

Connaissez-vous la bonne réponse?
10 halimbawa ng nagpapakita ng pagiging matapat sa lahat ng pagkakataon...