Outline sa ang pagkukusa ng makataong kilos at mga salik na nakakaapekto sa pananagutan ng tao sa kahihinatnan ng kilos at pasiya

Answers

 • Réponse publiée par: molinamaureen080693
  Ang Pagkukusa ng Makataong kilos at mga salik na nakakaapekto sa pananagutan ng tao sa kahihinatnan ng kilos at pasiya

  Ang pahayag na ito ay tumutukoy sa kahalagahan ng makataong kilos; sapagkat, ang bawat hakbang o kilos ng isang tao ay may kauganayan sa mga taong nakapaligid dito. Mahalagang tagalayin ang matalinong pagpapasya upang makapagdulot ito ng postibong resulta. Iwasan ang kilos na hindi angkop sa isang sitwasyon upang hindi makaapekto sa ibang tao.

  Mga makataong kilos na dapat taglayin ng bawat taoAlamin ang buong pangyayari bago gumawa ng hakbang

  Mangalap ng angkop at totoong impormasyon na susuporta sa kinakaharap na sitwasyon; gamitin ang mga nakalap na sa pagbuo ng mga hakbang na ikabubuti ng isang suliranin.

  Kilalanin ang bawat taong may kaugnay sa gagawing pagpapasya

  Laging isapuso't isip ang ikabubuti ng kapwa; gawin ang plano ayon sa kabutihan ng lahat.

  Kumilos Ayon sa Hinihingi ng Sitwasyon

  Gawing kapakipakinabang ang bawat oras sa paggawa ng mabubuting bagay upang hindi makapagdulot ng negatibong pangyayari sa iba.

  Maaring magtungo sa link na nasa ibaba para sa higit pang pagkatuto:

  #LetsStudy

Connaissez-vous la bonne réponse?
Outline sa ang pagkukusa ng makataong kilos at mga salik na nakakaapekto sa pananagutan ng tao sa ka...