Kabawasan ng pananagutan : kakulangan sa proseso ng pagkilos

pa explain po huhu reporting na bukas hshshsh

Answers

 • Réponse publiée par: nelspas422

  answer:

  1. Anu- ano ang mga kakayahan ng tao na nagpapabukod-tangi sa kanya?

  2. Taboo Game Bawat pangkat ay pipili ng 3 kalahok. Ang isang miyembro ang syang huhula ng salita at ang dalawa ang magbibigay ng clue.

  3. Taboo Game Magbibigay ang 2 miyembro ng clue sa pamamagitan ng mga salita na di nakatala sa slide, hindi rin maaring ibigay ang direktang translation sa Ingles o anumang salita at ibigay ang mga letra ng salitang huhulaan. Bawal mag-action‘wag madaya.

  4. Huwebes Araw Miyerkules Biyernes linggo

  5. Pagtulog Unan Higaan/kama Kumot Antok Pagod

  6. Pagsasalita Pagdaldal Pagkwento Usap Bibig

  7. Pagtulong Akay Bigay Matanda Kapwa

  8. Pakikinig Tenga/tainga Usap Pagtuturo/guro estudyante

  9. Paglalakad Paa Kalsada/daan Alis/uwi/pagpasok

  10. Pag-aaral Estudyante Paaralan Guro Ginagawa

  11. Ang Pagkukusa ng Makataong Kilos at mga Salik na Nakaaapekto sa Pananagutan ng Tao sa Kahihinatnan ng Kilos at Pasya Modyul 5:

  12. Takot

  13. Gawi

  14. Kamangmangan

  15. Karahasan

  16. Masidhing Damdamin

  17. Sa modyul na ito, inaasahang masasagot mo ang mga mahahalagang tanong na ito: Bakit may pananagutan ang tao sa kahihinatnan (kabutihan o kasamaan) ng makataong kilos? Bakit nakaaapekto ang kamangmangan, masidhing damdamin, takot, karahasan, at gawi sa pananagutan ng tao sa kahihinatnan ng kaniyang mga kilos?

  18. Gawain: Pahina88-90

  19. Dalawang Uri ng Kilos 1. Kilos ng Tao (Acts of Man) 2. Makataong Kilos (Human Act)

  20. Kilos ng Tao (Act of Man) Ito ay likas sa tao o ayon sa kaniyang kalikasan bilang tao at hindi na ginagamitan ng isip at kilos-loob

  21. Kilos ng Tao (Act of Man) Magbigay ng mga kilos na LIKAS sa tao at di na ginagamitan ng ISIP at KILOS-LOOB.

  22. Makataong Kilos (Human Act) Kilos na isinasagawa ng tao nang may kaalaman, malaya at kusa. Kilos na resulta ng kaalaman at kilos-loob kaya may pananagutan.

  23. Makataong Kilos (Human Act) Anu-ano ang halimbawa ng Makataong Kilos?

  24. Tatlong Uri ng Kilos Ayon sa Kapanagutan 1. Kusang-Loob 2. Di Kusang-Loob 3. Walang Kusang-loob

  25. Kusang-Loob Kilos na may kaalaman at pagsang- ayon.

  26. Di Kusang-loob Dito may paggamit ng kaalaman ngunit kulang ang pagsang-ayon.

  27. Walang Kusang-loob Walang kaalaman at walang pagsang-ayon kaya’t walang pananagutan ang kilos.

  28. Layunin: Batayan ng Mabuti at Masamang Kilos Ayon kay Aristoteles, ang kilos o gawa ay hindi agad nahuhusgahan kung masama o mabuti.

  29. Layunin: Batayan ng Mabuti at Masamang Kilos Ang pagiging mabuti o masama nito ay nakasalalay sa intensyon kung bakit ginawa ito.

  30. Layunin: Batayan ng Mabuti at Masamang Kilos Nakikita ba natin ang layunin ng tao sa kanyang pagkilos? Pangatwiranan.

  Explanation:

  mark me brainlist answer

 • Réponse publiée par: alexespinosa

  answer:

  Nababawasan ang pananagutan ng taong di kumilos ng kusa dahil ang kaniyang pagkilos ay may paggamit sa kaalaman ngunit kulang ang pagsang-ayon.Ang bigat po kasi ng pananagutan sa kinahaharap  na sitwasyon ng isang kilos ay nakabatay sa bigat ng kagustuhan o pagkukusa ng isang tao.

  Explanation:

  sana po makatulong,good luck po
 • Réponse publiée par: enrica11
  Paglalayon, Pag-iisip ng paraan na makarating sa layunin, Pagpili ng pinakamalapit na paraan, Pagsasakilos ng paraan
Connaissez-vous la bonne réponse?
Kabawasan ng pananagutan : kakulangan sa proseso ng pagkilos pa explain po huhu reporting na bukas...