Nakakamit ng tao ang kanyang

ano ang sagot?

Answers

 • Réponse publiée par: calmaaprilgrace

  Nakakamit ng tao ang kanyang tagumpay sa pamamagitan ng pagpupursigi sa isang gawain.

 • Réponse publiée par: camillebalajadia

  nakakamit ng tao ang kanyang

  tagumpay sa pamamagitan

  ng  paniniwala na makakamtan niya

  ito at pagiging isang "hardworking"

  na tao.

 • Réponse publiée par: sicienth

  1. B

  2. A

  3. C pero di ako masyadong sigurado dito eto kase yung mahaba

 • Réponse publiée par: pauyonlor

  1.a

  2.d

  3.b

  4.d

  5.a

  6.d

  7.d

  8.a

  9.b

  10.d

  Expland

  ation:

 • Réponse publiée par: kenn14

  1.D

  2.D

  3.A

  4.A

  5.D

  Explanation:

  Hopefully Makatulong..

 • Réponse publiée par: kuanjunjunkuan

  5 A

  Explanation:

  5 Isn't B, C D coz it's A

 • Réponse publiée par: enrica11

  Ang Batayang Konseptwal ng Edukasyon sa Pagpapakatao ay batay sa pilosopiyang Personalismo tungkol sa pagkatao ng tao at sa Etika ng Kabutihang Asal

  (Virtue Ethics). Ayon sa pilosopiya ng Personalismo, nakaugat lagi sa pagpapakatao ang ating mga ugnayan. Nililikha natin ang ating pagpapakatao sa ating

  pakikipagkapwa. Sa Virtue Ethics naman, sinasabing ang isang mabuting tao ay nagsasabuhay ng mga virtue o mabuting gawi (habits) at umiiwas sa mga

  bisyo o masamang gawi. Samakatwid, ang nagpapabuti sa tao ay ang pagtataglay at ang pagsasabuhay ng mga mabuting gawi.

  Sa murang edad na 6 hanggang 12 taon, maaaring hindi pa lubos na maunawaan ng isang bata ang kanyang pagkatao bilang tao ayon sa paLiwanag ng

  pilosopiyang Personalismo. Ngunit maaari siyang sanayin sa mga virtue at pagpapahalaga upang lumaki siyang isang mabuting tao. Sa mga edad na ito,

  mauunawaan niya na dapat siyang magpakabuti hindi lamang sapagkat ito ang inaasahan sa kanya ng lipunan kundi dahil tao siya - may dignidad at likas ang

  pagiging mabuti. May dignidad ang tao dahil siya ay bukod-tangi at may ugnayan sa kanyang kapwa, sa Diyos, at kalikasan.

  Ang Interaktibong Teorya ng Pagkatuto (Social Learning Theory) ni Albert Bandura, Pagkatutong Pangkaranasan (Experiential Learning) ni David Kolb,

  Konstruktibismo (Constructivism) at Teorya ng Pamimili ng Kurso (Theory of Career Development) ni Ginzberg, et. al. at Super ang iba pang teorya na

  nagpapaLiwanag kung paano natututo ang mag-aaral sa EsP.

  Ayon sa paLiwanag ng Interaktibong Teorya ng Pagkatuto (Social Learning Theory) ni Albert Bandura, maaaring makuha sa pagmamasid sa ibang tao ang mga

  pagkatuto tulad ng pagkakaroon ng mabuting ugali at bagong impormasyon. Ayon pa rin sa teoryang ito, mahalaga ang mga iniisip ng tao sa kanyang

  pagkatuto ngunit hindi nangangahulugang magbubunga ito ng pagbabago sa kilos.

  Ang mga karanasan din ang pinagkukunan ng mga pagkatuto ayon kay David Kolb at sa Teorya ng Pagkatuto ng Konstruktibismo. Ayon saTeorya ng

  Pagkatutong Pangkaranasan ni Kolb, ang mga nasa edad (adults) ay natututo sa pamamagitan ng kanilang pagninilay sa kanilang mga karanasan, pagbuo ng

  mga konklusyon o insight mula sa mga ito, at paglalapat ng mga ito sa angkop na mga sitwasyon ng buhay. Sinusuportahan ang pananaw ni Kolb ng Teorya

  ng Konstruktibismo. Sinasabi ng teoryang ito nanagkakaroon ng pagkatuto ang tao at gumagawa ng kabuluhan (meaning) batay sa kanyang mga karanasan.

 • Réponse publiée par: Jelanny

  answer:

  1.D

  2.A

  3.C

  4.A

  5.C

  6.D

  7.A

  8.B

  9.C

  10.Q

  Explanation:

  Sorry diko din Alam saguy

 • Réponse publiée par: lhadyclaire

  answer:

  c.

  Explanation:

  sana po makatulongฅ'ω'ฅ

Connaissez-vous la bonne réponse?
Nakakamit ng tao ang kanyang ano ang sagot?...