Gawain 2b batay sa naging sagot mo sa tatlong sitwasyon, tukuyin kung ano ang pinaggamitan ng iyong isip at kilos loob sa bawat sitwasyon. punan ang tsart sa ibaba. gawin ito sa iyong kuwaderno.

sitwasyon
para saan ginagamit ang

isip

kilos loob

mag bigay ng tig tatlong isip at kilos loob
para saan ginagamit

Answers

  • Réponse publiée par: kenn14

    Para sa mga araw-araw na gawain,

  • Réponse publiée par: kirbydimaranan
    Makabagong panahon, sabay-sabay nating haharapin, huag matakot ito'y malutasan din
  • Réponse publiée par: kuanjunjunkuan
    If this is about corona virus. You should let them quarantine for 7-14 days to let the symptomps show but even before the 7th day comes, if there’s a visible symptomps already, let them wear a mask and bring them to a hospital.
Connaissez-vous la bonne réponse?
Gawain 2b batay sa naging sagot mo sa tatlong sitwasyon, tukuyin kung ano ang pinaggamitan ng iyong...