Ibigay ang kahulugan ng kalayaan

Answers

 • Réponse publiée par: batopusong81

  Kalayaan

  Explanation:

  Ang Kalayaan ay isang napakahalagang karapatan ng bawa’t tao, kung mayroon ka nito, walang gumagapos o pumipigil sa anumang iyong ninanais at nilalayon sa buhay. Mayroon kang laya na gampanan ang mga bagay na magpapaunlad at magpapaligaya sa iyo. Malaya kang lumikha, humimok, magtatag, at magsagawa ng mga makabuluhang bagay sa ikakaunlad ng iyong sarili, mga kasamahan, at maging ang iyong pamayanan. Wala kang magiging anuman na agam-agam o inaala-ala, maging maliit o malaki man, sa paggawa ng mga ito. Mapayapa, mahusay, at maligaya ka sa pagtupad ng mga tungkulin bilang masunuring mamamayan.

  Ang pagiging malaya ay isang katangian ng pagiging makapangyarihan, may sariling kapasiyahan nang walang anumang pinapangambahan, hindi nakasandig, umaasa o nakatali sa iba, matatag at taas noong ipinaglalaban ang pansariling kapakanan at kagalingan para sa lahat. Walang nangingibabaw o nakapangyayari sa iyong mga karapatang pantao. Hindi ka naghihinala, nangangamba, o maging natatakot man sa iyong kapwa sa sariling lipunang ginagalawan, at higit na nag-aalala sa uri ng iyong pamahalaan.

 • Réponse publiée par: cbohol56

  yun yung parang sa kulungan

  Explanation:

  tapos nakalaya ka yun kalayaan

 • Réponse publiée par: sherelyn0013

  Ang ibig sabihin ng kalayaan ay, Ang kapangyarihan na magsalita,kumilos at gumawa

  Explanation:

 • Réponse publiée par: nelspas422

  ang kapangyarihan o karapatang kumilos, magsalita, o mag-isip tulad ng nais ng isa nang walang hadlang o pagpigil.

 • Réponse publiée par: kelly072

  ESP-edukasyon sa pagpakatao

  ibig sabihin ito ay tumuturo paano tayo maing mabuting tao

  #shareyourknowledge

 • Réponse publiée par: 123gra

  Kalayaan

  Explanation:

  Ang kalayaan ay ang pakiramdam na walang sagabal sayo, walang problemang iniisip, tahimik na buhay

Connaissez-vous la bonne réponse?
Ibigay ang kahulugan ng kalayaan...