Bakit tinatawag na "ina ng mga birtud" ang "prudentia"?
a. dahil mas mataas ang halaga nito sa ibang birtud.
b. ito ang sagot sa pagpili sa dalawang dulo ng pagpipilian.
c. hindi kailangan ang ibang birtud sa pagbuo ng mabuting pasiya.
d. nailalagay nito sa konteksto ng panahon at kasaysayan ang pamimili.

Answers

 • Réponse publiée par: kuanjunjunkuan
  Subject: Edukasyon sa Pagpapakatao  letter d,tinatawag itong ina ng mga birtud sapagkat  nailalagay nito sa konteksto ng panahon at kasaysayan ang pamimili.

  Tatlong birtud na dapat piliin

  1.Katapangan

  2.Kahinahunan

  3.Katarungan

  Ang salitang Prudentia ay hiniram sa wikang Latin at prudence sa wikang ingles.

  •Sinasabi na hinihingi ng prudentia na maging maingat sa paghusga at matino sa pagpasiya

  •Kailangan rin na  maging mulat sa mga particular na kondisyon ng pagkakataon bago pumili. Mahalagang husgahan ang sitwasyon nang may pagmumulat sa natatanging kalagayan ng mga tauhan at kapaligiran sa pangyayari. Kailangan sing magpasiya nang may pagmumulat sa kabuuang layunin ng pagkatao.

  •Ang mga pamimili ay hindi reaksiyon lamang sa mga hnihingi sa kasalukuyan. ito ay tugon sa hamon na  gawing  makabuluhan ang serye ng kahapon, ngayon at bukas, ito ay ang kuwento ng ating pagkatao.

  Code: 10.24.3.9.

 • Réponse publiée par: Rosalesdhan

  Explanation:

  Sapagkat nilalagay nito sa konteksto ng panahon at kasaysayan ang pamimili Ibig sabihin hindi namimili sa dalawang dulo, hinahanap sa gitna ang maingat na paghuhusga

 • Réponse publiée par: aimeedelacruz24

  ito ay ang maingat na paghuhusga dahil lahat ng uri ng intelektwal at moral na birtud ay dumadaan sa maingat na paghuhusga

  Explanation:

 • Réponse publiée par: elaineeee
  Prudensiya:

  Ang prudensiya o maingat na paghuhusga ay tinatawag na ina ng mga birtud sapagkat ito ang nagbibigay kaliwanagan at gabay sa lahat ng mabuting asal o ugali na mayroon ang isang tao.  Ito ang pinakamahalaga at pinakamakabuluhan sa lahat ng mga intelektwal na birtud kaya ito ay tinawag na praktikal na karunungan. Ito rin ay isang uri ng kaalaman na ang layunin o motibo ay labas sa isip lamang ng tao. Taglay ito ng tao upang hindi lamang makabatid ngunit upang mailapat ang anumang nakalap na katarungan sa kilos. Ito rin ay naglalayong ipabatid sa sarili kung paano kumilos ng tama o wasto ang isang tao. Ito ay kumikilos kapwa bilang intelektwal at moral na birtud.

  Kahulugan ng Maingat na Paghuhusga:

Connaissez-vous la bonne réponse?
Bakit tinatawag na "ina ng mga birtud" ang "prudentia"? a. dahil mas mataas ang halaga nito sa iban...