Alin ang mga pahayag na magkatulad kayo? alin ang magkaiba?

Answers

 • Réponse publiée par: ShairaGailSanchez
  Pagbibigay galang

  Ang mga magulang, nakatatanda, at may awtoridad ay mga taong kahit na sa anong edad ay nararapat na bigyan natin ng respeto o pag-galang. Magmula sa kanilang pagdidesisyon, sa kanilang utos, sa kanilang paniniwala at karapatan. Ang mga taong nabanggit ay madalas nating nakakasalamuha at madalas natin bigyan ng respeto hindi dahil sila ay namumuno sa ating buong katauhan kundi dahil:

  Magulang:  

  Sila ang nag-alaga sa atin noong tayo’y mga bata pa Pinalaki nila tayo bilang isang mabuting tao Sila ang unang nagturo sa atin ng mga aral

  Nakakatanda:

  Sila ang naging magulang ng ating mga magulang Sila ay higit na mas may alam sa atin Ang kanilang katayuan ay hindi na tulad ng dati kung kaya’t dapat intindihin

  May awtoridad:

  Sila ay marangal na nagtatrabaho Nakamit nila ang kanilang katuyan dahil sa kanilang sariling sikap Tayo ay nakikinabang sa kanilang serbisyo

  Halimbawa ng pagbibigay galang/ respeto sa kanila:

  Pagmamano Hindi pagsagot sa magulang Pagintindi sa kanilang katayuan Pagsunod sa mga utos

  Alin ang pareho at alin ang magkaiba?

  Pareho sa pagmamano; at hindi pagsagot Hindi pareho sa paginitindi sa mga nakatatanda

  Mga link sa ibang talakayin tulad nito:

  Paggalang sa awtoridad:

  Paano maipapakita ang paggalang?:

  Halimbawa ng paggalang sa nakatatanda:

  Code: 8.24.3.10.

Connaissez-vous la bonne réponse?
Alin ang mga pahayag na magkatulad kayo? alin ang magkaiba?...