Ano ang Lipunang Sibil at bakit mahalaga na hindi ito nahahaluan ng pansariling interes ng politiko o negosyante?

Answers

 • Réponse publiée par: 09652393142

  ang tatlong konseptong natutunan ko sa aming tinalakayy ang kay santo tomas   de aquino, kay pope john   paul ii at (subheto at obheto) karapatan at tungkulin. nalaman ko na ang karapatan ay “statutory” at “konstitusyunal” at “karapatang likas” na may iisang layunin, ang mapangalagaan ang karapatan, dignidadng mga tao para sa kabutihang panlahat.ang tungkulin naman ay obligasyong moral, ibig sabihin, ito ay nararapat mong gawin ayaw mo man o gusto mo.


  nakakaapekto ito sa akin dahil nakatulong ito makadagdag ng kaalaman para sa sarili kong pagmumulat. nakaapekto rin ito dahil napag isip isip ko na dapat pala talaga nating pahalagahan   at pagtibayin ang ating karapatanubalit pag isipan pa rin natin lalo na kung tayo’y mayroon nang natatapakan na iba i apply ko ito sa sarili kopara sa susunod pang pagkakataon ay mulat na rin ako.


  isasabuhay ko ang mga ito dahil alam kong makakatulong po ito sa aking kaganapan bilang tao at magagamit ko ang kaalaman ko sa mga bagay na pinagtutuunan ng pansin ay ang kahalagahan ng karapatan ng kapwa ko at ang tungkulin ko sa kanila at sa lipunan

  s

 • Réponse publiée par: jemuelpogi

  kasi kapag walang batas magulo at hindi nakaka-isa.at kapag may batas naman nagkaka-isa ang mga tao dahil may sinusonod na batas.

  Explanation:

  para maging mapayapa ang ating bayan

 • Réponse publiée par: enrica11
  Subject: Edukasyon sa Pagpapakatao  letter d,tinatawag itong ina ng mga birtud sapagkat  nailalagay nito sa konteksto ng panahon at kasaysayan ang pamimili.

  Tatlong birtud na dapat piliin

  1.Katapangan

  2.Kahinahunan

  3.Katarungan

  Ang salitang Prudentia ay hiniram sa wikang Latin at prudence sa wikang ingles.

  •Sinasabi na hinihingi ng prudentia na maging maingat sa paghusga at matino sa pagpasiya

  •Kailangan rin na  maging mulat sa mga particular na kondisyon ng pagkakataon bago pumili. Mahalagang husgahan ang sitwasyon nang may pagmumulat sa natatanging kalagayan ng mga tauhan at kapaligiran sa pangyayari. Kailangan sing magpasiya nang may pagmumulat sa kabuuang layunin ng pagkatao.

  •Ang mga pamimili ay hindi reaksiyon lamang sa mga hnihingi sa kasalukuyan. ito ay tugon sa hamon na  gawing  makabuluhan ang serye ng kahapon, ngayon at bukas, ito ay ang kuwento ng ating pagkatao.

  Code: 10.24.3.9.

 • Réponse publiée par: cleik

  Subject: Edukasyon sa Pagpapakatao

  Sagot

  Ang tamang sagot sa lahat ng nabanggit na hindi kabilang sa nailarawan ay ang letrang b. Ang pagsangguni sa mga taong kapalagayan niya ng loob at nakauunawa sa kaniya ay hindi paraan upang matuto ang isang bata sa pagsunod at paggalang.

  Pagsunod at Paggalang

  Natututuhan ng isang bata ang pagsunod at paggalang sa pamamagitan ng mga nabanggit sa sagot na pagpipilian:

  ang pagmamasid sa mga taong nasa paligid kung paano maging magalang at masunurinang pakikinig at pagsasabuhay ng itinuturong aral ng mga magulang tungkol sa paggalang at pagsunodang pagkakaroon ng disiplina at pagwawasto ng mga magulang at nakatatanda

  Para sa iba pang topic tungkol sa pagpapakita ng paggalang

  Mababasa ang kahalagahan ng pagsunod sa

  Code: 8.24.3.10.

Connaissez-vous la bonne réponse?
Ano ang Lipunang Sibil at bakit mahalaga na hindi ito nahahaluan ng pansariling interes ng politiko...