DESIDERATA ni Max Ehrmann Humayo nang panatag Sa gitna ng ingay at pagmamadali, at tandaang May kapayapaang matatagpuan sa katahimikan. Makipagkapwa-tao. Bigkasin ang iyong katotohanan nang mahinahon at Malinaw, at makinig sa iba, kahit sa mapurol o mangmang: Sila ma’y may kanilang salaysayin. Iwasan ang mga taong maingay at magaspang; sila’y Nakakarindi sa diwa. Kung ihahambing mo ang sarili sa iba, maaaring Maging hambog at masamain ang loob pagka’t Laging may hihigit sa iyo at may hihigtan ka. Masiyahan ka sa iyong mga natamo, gayundin sa iyong mga balak. Manatiling buhos ang iyong kalooban sa mga gawain, gaano man Kababa; tunay itong kayamanan sa nagbabagong panahon Maging maingat sa pakikipagkalakalan pagka’t ang mundo’y Batbat ng panlilinlang. Subalit huwag hayaang Makabulag ito sa iyon sa anumang kabutihang mayroon; maraming Nagpupunyagi para sa mga adhikaing dakila; at sa lahat ng dako, Ang buhay ay lipos ng kabayahinan. Huwag magkunwari laluna ng pagmamahal. Huwag ding tatalikuran ang pag-ibig, pagka’t sa gitna ng Katigangan at kalungkutan, kailanma’y uusbong At nabubuhay itong tulad ng damo. Mga Tanong: 1. Ano ang natutunan mo sa tula?
2. Ayon sa tula ano ang mga dahilan kung bakit nawawala ang pakukusang loob at pananagutan sa nagawang kilos? Magbigay ng dalawa. 3. Ayon sa tula paano mahuhubog ang pagkukusang loob? Magbigay ng dalawa.
3. Ano ang iyong naramdaman pagkatapos mong gawin ang gawain na ito? Pangatwiranan.

Need answer asap

Answers

 • Réponse publiée par: hellcrack777

  answer:

  hope it helps

  Explanation:

  #CarryOnLearning


  DESIDERATA ni Max Ehrmann Humayo nang panatag Sa gitna ng ingay at pagmamadali, at tandaang May kapa
 • Réponse publiée par: 20201947

  answer:

  GOODMORNING,RISE AND SHINE!❤❤❤
Connaissez-vous la bonne réponse?
DESIDERATA ni Max Ehrmann Humayo nang panatag Sa gitna ng ingay at pagmamadali, at tandaang May kapa...