na isasabuhay ang pag kamabuting tao na may positibong pananaw bilang patunay sa pag unlad ng ispiritwalidad

Answers

 • Réponse publiée par: kenn14

  answer:

  1. Singing of hymns (Mga pag awit)

  Ang pag awit ay importante sa mga pagsamba dahil itoy pagpupuri sa Diyos. Meron kaming ginagamit na "Himnario (hymnbook)" kung saan bago magsimula ang bawat pag awit ay makikita sa may koro ang numero ng aawitin at pangungunahan ang pag awit ng mga mang-aawit.

  2. Opening prayer (Panalangin)

  Bago ang pagtuturo ng ministro ay isasagawa muna ang pananalangin sa Diyos. Ito ay papangunahan ng ministro ding nasa harapan, at sasagot naman ang kapulungan ng OPO at AMEN bilang pagsang ayon sa nananalangin. Kami ay nakatayo ng maayos at nakapikit habang nananalangin, para sa kaayusan at solemnidad ng pakikipag usap sa Diyos.  

  3. Sermon (Pagtuturo ng ebanghelyo)

  Ito ang pinakaimportante, kumbaga, ito ang main part of the worship service. Ang ministro ang nagtuturo, ang mga sumasamba naman ay nakikinig. Pwede namang itake down notes ang mga talata sa bibliya na nababanggit ng ministro saka sa bahay tignan sa sariling bibliya, sa halip na magdala ng bibliya at doon buklat-buklatin. Ang lesson na itinuturo ng mga ministro sa bawat lokal sa buong mundo ay nanggagaling sa Central, kaya kahit saan ka man sa mundo sa pagkakataong yon iisa lang ang matatanggap nyong aral. Merong pinagbabasehan ang ministro sa kaniyang pagtuturo, hindi po ito tulad sa ibang relihiyon na kung ano na lang ang maisip sa pagkakataong yun eh yun na ang kaniyang sasabihin.

  4. Prayer (Panalangin)

  Sa pagtatapos ng pagtuturo ay muling mananalangin.  

  5. Collection of voluntary offerings (Paglilikom ng handog)

  Ang mga diakono at diakonesa ang pupunta sa lahat ng mananamba upang lumikom ng handog ng nasa kaayusan, kasabay ang pag awit ng mga mang aawit. Kapag nalikom na ang lahat ay ilalagay ito sa kaban na nasa harapan.  

  6. Prayer (Panalangin)

  Pagkatapos malikom ang mga handog ay ipapanalangin ito ng pangulong diakono.  

  7. Doxology  

  Aawitin ang doxologia.  

  8. Benediction (Pagbabasbas)

  Basbasbasan ng ministro ang mga sumamba.

  9. Reading of circulars/reminders (Pagbabasa ng mga sirkular o mga paalala)

  Babasahin ang mga serkular o mga paalala.

  10. Recessional hymn (Awit sa paglabas)

  Lalabas ang mga sumamba row by row para sa kaayusan kasabay ng pag awit ng mga mang aawit.

  Explanation:

  source : https://iglesianicristoreadme.blogspot.com/2014/11/paano-isinasagawa-ang-pagsamba-sa.html#.XlKG-WgzZPY

 • Réponse publiée par: 09389706948

  Makataong Kilos Sa pang-araw-araw ay ang paggawa na'ng buo ang desisyon at pinag-iisipan ng mabuti ang mga hakbang sa pagsasagawa sa makataong kilos.

  Explanation:

  Kailangan nating tumulong At pag-isipan mabuti kung tama ang gagawin mong pagtulong

  Halimbawa:

  *Nakakita ka ng isang pulubi Na nanglilimos

  (Syempre kailangan mong pag-isipan mabuti kung pera ba o pagkain ang ipanlilimos/ibibigay Mo sa nasabing pulubi).

 • Réponse publiée par: alexespinosa

  Edukasyon at Kabutihan Ugaliing Itatak sa Puso't Isipan ng Kabataan tungo sa ating Pambansang Kaunlaran

 • Réponse publiée par: joviecar

  own explanation

  Explanation:

  una dapat isipin mo na makakatulong kaba talaga o makakasama ka lang.

  pangalawa paano ka ba makakatulong

  pangatlo sino ang mga kailangan ng iyong tulong

  pangapat kung ikaw ay tutulong hindi ka maghahangad ng kapalit

  at panglima wala kang maapakan ng ibang tao

Connaissez-vous la bonne réponse?
na isasabuhay ang pag kamabuting tao na may positibong pananaw bilang patunay sa pag unlad ng ispiri...