Tuklasin Panuto: Paano mo mailalarawan ang iyong pananampalataya? Basahin ang tula. Tuklasin kung bakit mahalaga ang pananampalataya. Paniniwala Isinulat nina: Zenaida R. Ylarde at Gloria A Peralta, EdD Manalig sa sarili upang malampasan ang mga hamon ng buhay upang matamo ang iyong mga takdang-gawain sa pinakamahusay na maari mong gawin. Manampalataya sa Dios upang magapi ang mga balakid upang magtagumpay at maging pinakamahusay Isang landas ang buhay mahaba at paliko-liko ngunit dapat kang matuto at lumago sa bawat pihit mo ? Suriin Panuto: Sagutin ang mga sumusunod na tanong. Isulat ang iyong sagot sa kuwaderno. 1. Ano ang pamagat ng tula? 2. Aling linya sa tula ang pinakagusto mo? Bakit? 3. Bakit mahalaga na magkaroon ng pananampalataya sa Diyos 4. Paano maipapakita ang pananampalataya sa Diyos? 5. Anong hamon sa buhay ang iyong nalampasan at masasabi mong may pananampalataya sa Panginoon? 6. Ano ang mensaheng ibig iparating sa atin ng manunulat sa ikalawang talata? 7. Masasabi mo ba na matatag na ang iyong pananalig sa Diyos? Ipaliwanag. NONSENSE = REPORT

Answers

 • Réponse publiée par: maledabacuetes

  ipanakita sa pamamagitan ng pagkaroon ng respeto sa sarili.

 • Réponse publiée par: 09652393142

  Yes,

  Explanation:

  Because kailangan daw ng mga estudyante ng pahinga at para narin may time sa pamilya for some bonding.

 • Réponse publiée par: hajuyanadoy

  Ang mga tao ay maunlad na kaisipan.

  Explanation:

 • Réponse publiée par: rhaineandreirefuerzo

  Ang kardenal o kardinal ay isang opisyal ng Simbahang Katoliko at isang tagapagpayo ng Santo Papa [1] Ang kanilang tungkulin ay piliin ang mga bagong Pontiff o Obispo kung walang nagumuupo sa upuan ng Roma.[2] May tatlong antas ang Kolehiyo ng mga Kardenal:

  Obispong Kardenal

  Paring Kardenal

  Diyakunong Kardenal

  Explanation:

Connaissez-vous la bonne réponse?
Tuklasin Panuto: Paano mo mailalarawan ang iyong pananampalataya? Basahin ang tula. Tuklasin kung ba...