ESP Subject Narito ang inyong Gawain sa araw na ito. Basahin at unawain ang panuto. ipapasa sa Monday Gawain 4: Suri-Impluwensiya!
Panuto: Ibigay ang naging impluwensiya ng iyong kapuwa sa pagpauunlad ng iyong pagkatao sa aspektong intelektwal, panlipunan, pangkabuhayan at pampolitikal. Isulat ang sagot sa bawat hanay ng iyong sagutang papel.

Kapuwa PAMILYA KAIBIGAN
GURO
KAKLASE

Batayan sa Pagwawasto:
10 puntos
-
Kompletong napunan ang lahat na talahanayan na may tamang impormasyon.
7 puntos
-
May tatlong aspektong indibiduwal lamang ang napunan na may tamang impormasyon.
5 puntos
-
Kompletong napunan ang lahat na talahanayan pero may kulang sa ideya.
3 puntos
-
May naisulat sa talahanayan pero malayo sa konsepto ng paksa.

Answers

 • Réponse publiée par: abyzwlye

  Explanation:

  \huge\blue{\boxed{{\colorbox{yellow}{ahh - okay \: po}}}}

 • Réponse publiée par: pauyonlor

  self disipline,pagmamalasakit sa kapwa,respeto,paggalang sa nakakatanda,pagmamahal sa kapwa

 • Réponse publiée par: jasminsexy

  ang dapat gumagawa nito ay

  mga taong gumawa ng tanong.

Connaissez-vous la bonne réponse?
ESP Subject Narito ang inyong Gawain sa araw na ito. Basahin at unawain ang panuto. ipapasa sa Mon...