Manute Gamit ang sitwasyong nabangit sa Gawain at buon ang pasyang mari
non sawin kung ikaw ay nasa parehong sitwasyon. Gawin ito samit ang
Naphic organizer sa ibaba
SULIRANIN
MGA MAARING SOLUSYON
MGA BATAYANG GINAGAMIT SA PASIYA
NAPAGPASIYAHANG
SOLUSYON
PAGTATASA NG SOLUSYONG NAPILI

Answers

 • Réponse publiée par: lhadyclaire

  Explanation:

  ugali ko

 • Réponse publiée par: snow01
  Pakikipagkaibigan:

  Ang kabutihan at pagmamahal sa pakikipagkaibigan ay nakabatay sa isang malalim na ugnayan ng dalawa o higit pang mga tao na nagsisimula sa isang simpleng ugnayang interpersonal. Ayon kay Aristotle, ang tunay na pakikipagkaibigan ay umuusbong mula sa pagmamahal ng mga taong malalim na nakilala ang pagkatao sa pananaw ng sarili at iba.

  Kahulugan ng Pagkakaibigan:

  Dahilan ng Pakikipagkaibigan:

  Halimbawa ng Mabuting Pagkakaibigan:

 • Réponse publiée par: kuanjunjunkuan
  Mahalaga ito dahil maaari natin itong palawakin at mas lalong ma-improve or masanay kung alam natin ang ating mga talenti at kakayahan.
 • Réponse publiée par: dorothy13

  Ang mga halimbawa ng slogan tungkol sa talento at pagpapakatao ay narito:

      "Ang talento na bigay ng Diyos ay gamitin sa tama,

       ipamahagi sa kapwa at wag gamitin sa masama."

  Iyan ang halimbawa ng slogan tungkol sa talento at pagpapakatao. Ang slogan na ito ay makabuluhan dahil nakapaloob dito ang mga sumusunod:

  Ang lahat ng mga talento na mayroon tayo ay galing sa Diyos kaya nararapat lamang na Siya ay pasalamatan para sa mga ito. Ang mga talento na mayroon tayo ay maaari nating gamitin sa pagpapakatao. Ito ay sa pamamagitan sa pagbabahagi ng mga ito sa ating mga kapwa kung saan maaari nating turuan ang mga kapos, tulungan ang mga nangangailangan, ibahagi ang ating karunungan, at iba pa. Bukod pa rito, maaari rin nating gamitin ang ating mga talento sa pagpapakatao sa pamamagian ng hindi paggamit ng mga ito sa mga masasamang bagay. Maraming mga tao ang nalulunong sa bisyo at masama dahil ginagamit nila ang kanilang karunungan at talent sa hindi magagandang bagay. Ang slogan ay isang panawagan na gamitin natin sa wasto ang ating mga talento, at gawing instrumento ang mga ito upang makatulong sa ibang tao.

  Iyan ang halimbawa ng slogan tungkol sa talento at pagpapakatao. Kung nais mo pang makapagbasa ng karagdagang detalye tungkol sa paksang ito, narito ang iba pang mga links na maaari mong basahin:

  Paano gumawa ng slogan? at Ano ang halimbawa ng slogan?
Connaissez-vous la bonne réponse?
Manute Gamit ang sitwasyong nabangit sa Gawain at buon ang pasyang mari non sawin kung ikaw ay nasa...