Position paper about gender discrimination

Answers

  • Réponse publiée par: candace08

    Ang gender discrimination ay pangmamaliit o pang-aapi sa isang tao dahil sa kasarian niya. Halimbawa minaliit kunwari ng isang sundalo ang kabaro niya na lampa ito at peste sa lipunan dahil nga napag-alaman niyang bakla ang kanyang kabaro.

Connaissez-vous la bonne réponse?
Position paper about gender discrimination...