1. The dog chases the cat. Subject:
Predicate:
2. You and I are going to be good friends. Subject:
Predicate:
3. The audience screamed and shouted during the concert.
Subject:
Predicate:
4. Jessa enjoyed singing.
Subject:
Predicate:
5. Annie and Jennie help their parents and grandparents
Subject:
Predicate:

Answers

 • Réponse publiée par: joviecar

  answer:

  1. Subject:Dog

  Predicate: Chases

  2. Subject: You and I

  Predicate: going to be good friends

  3. Subject: Audience

  Predicate: screamed and shouted

  4. Subject: Jessa

  Predicate: Singing

  5. Subject: Annie and Jennie

  Predicate: Helps their parents and grandparents

 • Réponse publiée par: smith21

  at least 500 words. words 500 at least.

 • Réponse publiée par: Rosalesdhan

  if tagalog,

  isa! dalawa! tatlo! mga binibini at ginoo ay maghanda na kayo!

  narito na! narito na! ang babae na di man kagandahan/ lalaki na di man kagwapuhan ay nandito sa inyong harapan at handang maglingkod. narito na! narito na! ang p.i.o nang partidong na nagsasabing, "aanhin pa ang sexy body, kung mukha lang naman ang kailangan sa i.d" and i thank

Connaissez-vous la bonne réponse?
1. The dog chases the cat. Subject: Predicate: 2. You and I are going to be good friends. Subject:...