Ilahad ang pananaw ng sumulat tungkol sa pagbabago sa pagsukat ng kahirapan sa metro manila. magbigay ng reaksiyon ukol dito

Answers

  • Réponse publiée par: cyrishlayno
    Pag babago ba ang kailangan natin,wag maging corrapt,para maging maunland ang ating bansa at dapat marami tayong supply para sa ating
Connaissez-vous la bonne réponse?
Ilahad ang pananaw ng sumulat tungkol sa pagbabago sa pagsukat ng kahirapan sa metro manila. magbiga...