Ano ang antas o variety ng wika? at ibigay ang mga uri nito.

Answers

  • Réponse publiée par: nelspas422
    Na sumayaw ito at magalay ng itlog sa obando
  • Réponse publiée par: jemuelpogi
    Kinausap nito ang mga nasa mataas na posisyon pero tumanggi na tumulong ang mga taong hiningan niya ng tulong sapagkat natatakot ang mga ito na masali sa kaso ng ama ni ibarra.
  • Réponse publiée par: homersoncanceranguiu
    Tumungga', tunggain (um: -in) to drinkin gulps (drinking wine). tinungga ni berting ang alak. bert gulped down the wine.
Connaissez-vous la bonne réponse?
Ano ang antas o variety ng wika? at ibigay ang mga uri nito....