Florante at laura puno ng salita aralin 5 buod​

Answers

  • Réponse publiée par: abbigail333

    PAALAM, BAYAN NG ALBANYA

    Nang makita ni florante ang dalawang hayop ay noon niya nasabi sa sariling katapusan na ng kanyang buhay kaya't tuluyan nang nagpaalam sa pinakamamahal na bayang albanya. Nanambitan at tinawag din ni florante ang kanyang mahal na ama at humihingi ng awa sa gitna ng kanyang pag-aalala sa masasayang nagdaan sa kanilang buhay. Nagpaalam siya sa kasintahang si laura na pinaniiwalaang niyang nagtaksilsa kanilang pag-ibig, nagpaalam din siya sa malupit na konde adolfo na umagaw ng trono at puso ng pinakaiibig. Higit sa lahat ay nagpaalam siya sa bayang kanyang ipinagtanggol sa digmaan na ngayon ay nagdiriwang dahil sa kanyang sinapit. Ngunit sa kabila ng lahat ng kanyang pagdaramdam namumutaw pa rin kay florante ang labis na pagibig kay laura at sa kanyang bayang tinubuan.

Connaissez-vous la bonne réponse?
Florante at laura puno ng salita aralin 5 buod​...