Ano ang kasalungat ng magkakapantay , ipapahamak , pinasasaya , pinagtataguan , pinalilisik , sinusuwag , pagmamahalan , nakalimutan?

Answers

 • Réponse publiée par: jasminsexy
  Magkakapantay-

                              magkakaiba, iba-iba, hindi pantay

  Ipapahamak-

                              Ililigtas, sasagipin, babantayan

  Pinasasaya-

                               Pinalulungkot, nakalulungkot, nakababagot

  Pinagtataguan-

                               Pinagpapakitaan, Pagpapakita, Nagpapakita

  Pagmamahalan-

                               Pag-aaway, Digmaan, hindi pagkakaunawaan

  Nakalimutan-

                               Naalala, naalalahanan, natandaan

  Ano ang synonyms at antonyms sa tagalog?

  Ano ang ibig sabihin ng kasalungat at iba pang halimbawa?

  Hey! Did you know that for every 100 questions submitted with the hashtag #answerForTrees,pledges to plant a tree? You're helping both the environment, and a fellow student.  Be one of us, and join the movement by using #answerForTrees in every answer you post.

Connaissez-vous la bonne réponse?
Ano ang kasalungat ng magkakapantay , ipapahamak , pinasasaya , pinagtataguan , pinalilisik , sinusu...