Ibigay ang estilo ng pagkakasulat ng tanka at haiku

Answers

  • Réponse publiée par: jbaningzzz
    Haiku is composed of 3 lines. 1st line has 5 syllables, 2nd has 7 syllables, and 3rd line has 5 syllables..
  • Réponse publiée par: brianneaudreyvuy
    Tanaga mayroong 7 na pantig
    Haiku 575 na pantig
Connaissez-vous la bonne réponse?
Ibigay ang estilo ng pagkakasulat ng tanka at haiku...